Scholarships/sv

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search

Wikimania 2019, Wikimediarörelsens femtonde internationella konferens, kommer att äga rum 14–18 augusti 2019 i Stockholm, Sverige. Wikimediastiftelsens stipendieprogram erbjuder ett begränsat antal stipendier för att täcka kostnaderna för vissa personers resor, konferensavgift och övernattning för att kunna närvara på Wikimania, med hjälp av pengar som Wikimediastiftelsen (WMF) lagt undan för ändamålet.

The following page describes the process for Wikimedia Foundation's scholarships. Some other chapters and organizations offer scholarships as well:

The scholarships offered by the Wikimedia Foundation for Wikimania 2019 have now been distributed. The list of recipients can be found on Meta.

Viktiga datum[edit | edit source]

Förmodad tidsplan för WMF:s stipendieprogram är som följer:

 • Stipendieansökningsperioden startar: 27 februari 2019
 • Sista datum för att ansöka om stipendier: 15 mars 2019 klockan 23:59 (UTC).
 • Steg ett i lämplighetsbedömning av WMF: mitten av mars (ingen notis om hur det gick)
 • Ansökande meddelas slutgiltigt besked: april/maj

Stipendiedetaljer[edit | edit source]

I år kommer WMF att erbjuda två typer av stipendier för att delta i Wikimania:

 • Fullständiga stipendier, som täcker följande kostnader:
  • Resa tur och retur
  • Delat boende
  • Konferensavgift
 • Delstipendier, vilka endast täcker:
  • Delat boende
  • Konferensavgift

För stipendier som erbjudas av Wikimediastiftelsen (tillsammans med några lokalavdelningar) kommer det totala antalet stipendier att bero på stipendiebudgeten för 2019. En uppskattad procent av budgeten kommer att gå till fullständiga stipendier, och en uppskattad procent till delstipendier. Det slutgiltiga antalet stipendier kommer att avgöras i fas tre när de slutgiltiga stipendiaterna bankas. Från tidigare år bedöms detta innebära 70–90 fullständiga stipendiater och 20–30 delstipendiater, beroende på kostnaderna.

Fullständiga stipendier kvoteras, medan det vanligtvis inte finns några geografiska eller språkliga begränsningar för delstipendier. Se nedan mer detaljerad information om det antal stipendier som erbjuds av både WMF och Wikimediaorganisationerna.

I stipendieansökan måste varje sökande ange vilken typ av stipendium som de ansöker om. En sökande kan dock välja alternativet "jag ansöker om ett fullständigt stipendium, men skulle kunna närvara om jag fick ett delstipendium." Ansökande som väljer "Jag ansöker om ett fullständigt stipendium, men skulle kunna närvara om jag fick ett delstipendium" kommer först att beaktas för ett fullständigt stipendium, och därefter ett delstipendium om alla fullständiga stipendium har delats ut.

Var vänlig se FAQ:n för mer information om vilka kostnader som täcks av stipendiet, och vilka kostnader som mottagarna själva förväntas stå för.

Stipendier som erbjuds av Wikimediaorganisationer[edit | edit source]

WMF är inte den enda organisationen som erbjuder stipendier till Wikimania 2019. Andra organisationer såsom chapters och tematiska organisationer kan också erbjuda sina egna stipendier. Vi listar dem nedan i takt med att deras program bekräftas, så håll utkik här under våren 2019.

 • Wikimedia Ukraine will offer probably 3 scholarships.

Behörighet att ansöka[edit | edit source]

Alla som aktivt bidrar till ett Wikimediaprojekt, eller är Wikimediavolontärer på annat vis, från varsomhelst i världen, anses behöriga för ett stipendium. Eftersom programmet specifikt stödjer volontärers deltagande anses individer vars deltagande är knutet till betalt arbete inte vara behöriga för stipendier, såsom personal som betalas eller kontrakteras av Wikimediaorganisationer. Deltidsanställda, praktikanter och arbetande studenter undantas från denna regel.

Aktivitet inom Wikimediarörelsen är det huvudsakliga kriterium som beaktas. Engagemang i rörelser utanför Wikimedia som främjar fri kunskap, öppen mjukvara, kollaborativa eller utbildningsmässiga initiativ är ett plus, men inte ett krav. Se FAQ för mer information om behörighet.

Urvalsprocess[edit | edit source]

The selection process for the 2019 Wikimania Scholarship Program has been updated after collecting, discussing, and integrating feedback from scholarship applicants, recipients, Wikimania organizers, the Scholarship Committee and WMF staff. As such, the 2019 selection process will follow three phases of assessment and evaluation, to determine the final recipients, as follows:

 1. Phase 1 – Eligibility assessment
  • All applications will be reviewed by a staff member of the WMF, with a score of zero (fail) or one (pass) awarded on an application-by-application basis using the Phase 1 selection criteria.
 2. Phase 2 – In-depth evaluation
  • All applications that pass Phase 1 will be reviewed in more detail by the Scholarship Committee, with a minimum of two reviewers per application. Each reviewer will independently review and score each application against the Phase 2 selection criteria, in order to reach a final score for each application.
 3. Phase 3 – Final approval for Full Scholarships
  • Based on the applicant's home country, each applicant will be categorized as either a Global North or Global South applicant, with the total number of scholarships distributed between the Global North and Global South being set at 25% and 75% respectively.
  • For both Global North and Global South groups, based on the applicant's "primary language community on wiki" (self-reported in the application), applicants will be separated by the size of the active editor community on their most active Wikimedia project, as determined by the average number of active Wikimedians per month. Scholarships will be allocated equally across these sub-groups, defined as follows:
   • Large language community – Average number of active Wikimedians per month is above 1000
   • Medium language community – Average number of active Wikimedians per month is below 1000 but above 100
   • Small language community – Average number of active Wikimedians per month is below 100
   • Multilingual community – Applicants whose most active Wikimedia project is Commons, Species, Data, Incubator, MediaWiki or Tool Labs (where "most active project" is self-reported on the application) will be placed into this category, as language communities aren't as relevant.
  • The WMF will determine the total budget available and make estimations on per-applicant costs (mostly based on travel costs that will vary depending on country). Top scoring Phase 2 applicants in each sub-group will be awarded a scholarship.
   • For applicants within 10% of the "cutoff", preference will be first given to the non-male applicants.
    • The "cutoff" will be the score associated with the last scholarship awarded in each sub-group
   • Unused scholarships will be reallocated through the following process:
    • A minimum score will be determined for each sub-group (different for each sub-group), below which applicants will not be considered for final selection. In the event of insufficient applicants with a high-enough score in a particular sub-group, unused scholarships will be equally reallocated to the other sub-groups.
    • In the event where there are insufficient applicants with a high-enough score across all sub-groups, unused scholarships will be reallocated to other group (and distributed equally among sub-groups).
 4. Phase 3 – Final approval for Partial Scholarships
  • All applicants for partial scholarships will be ranked by their score, with top scoring applicants awarded a partial scholarship.

Following the completion of Phase 3, a decision will be issued by e-mail to all remaining applicants as to whether their application has been successful or unsuccessful. Those with a successful application will be given the opportunity to confirm their attendance at Wikimania 2019 and their acceptance of the awarded scholarship. A few applicants will be placed on a waiting list; these applications may be awarded a scholarship at a later date depending on the acceptance rate of successful applicants and whether resource use by scholarship recipients is as estimated.

Selection criteria[edit | edit source]

Fas 1[edit | edit source]

Applications will fail Phase 1 if any of the following failing criteria apply:

 1. The applicant received a scholarship in 2014, 2015, 2016, 2017, or 2018 but did not complete their post-conference report(s).
 2. The applicant is a current or past grantee from any WMF Grant program and found to be non-compliant.
 3. The application entirely or primarily consists of content which is off-topic or abusive.
 4. The applicant has failed to make a reasonable effort to answer the questions on the application form.
 5. The applicant has failed to provide evidence of English language abilities that are at a level which would enable them to participate in Wikimania, a conference which is primarily conducted in English. Sufficient English abilities could be demonstrated in the application itself or elsewhere.
 6. The applicant has failed to demonstrate any significant Wikimedia contributions or activities which may merit the awarding of a scholarship.
  • Examples of "significant Wikimedia contribution or activities" are as follows:
   • Active contributor to a Wikimedia project (e.g. Wikipedia, Commons or Wikisource), with at least 50 contributions (edits)
   • Mediawiki code contributor, gadget or other tool-builder for Wikimedia projects
   • Involvement in some form of Wikimedia organization (chapter, thematic organization or user group)
   • Wikimedia CheckUser, Admin, Bureaucrat, Steward or OTRS volunteer (current or former)
   • Wikimedia Foundation Grantee
   • Wikimedia Researcher
   • Participant in a Wikimedia program (e.g. GLAM partnership or education program)
   • Participant in Wikimedia organized events (e.g. photographer contributing to Wiki Loves Monuments (WLM), workshop attendee)
   • Organizer of Wikimedia events (e.g. WLM, edit-a-thons)

WMF staff reserve the right to remove people due to their conduct on/off-wiki. Examples would be those on global and event ban lists.

Applications for which no failing criteria apply will pass into Phase 2 for further evaluation.

Fas 2[edit | edit source]

During phase two, applicants will be assessed on two main dimensions – relevant experience and enrichment – with each applicant being awarded a score on a scale of zero to ten for each criterion. These scores are then averaged to give an applicant's final Phase 2 score. These criteria have been selected with the objective of highlighting applicants who have compelling Wikimedia-related experiences and demonstrate a particular ability to use their experience/learning to enrich their home community.

Relevant erfarenhet[edit | edit source]

Activity within Wikimedia projects or organizations (chapters, thematic organizations, and user groups) indicates that an applicant will add value to Wikimania through the experiences and knowledge they have gained from contributing. Applicants are encouraged to write about both their online and offline experiences within their applications.

An applicant's activities will be evaluated along the following three dimensions:

 1. Collaboration – The degree of collaboration with other individuals or organizations in order to execute activities
 2. Impact – Online or offline results due to Wikimedia activities, described either quantitatively or qualitatively
 3. Community leadership – Role(s) played and scope of activities within the Wikimedia movement, e.g. members who serve on committees or project leaders

To assist applicants, the following examples of "Impact" have been provided. However, applicants should feel free to provide examples beyond what is included below:

Online Impact

Offline Impact

Kvalitativt

 • Increased awareness on the importance of reliable sources
 • Increased/Improved skills of on-wiki contributors (e.g organized editing workshops)
 • Made it easier for readers and new/experienced editors to engage (e.g. created or participated in on-wiki mentoring spaces)
 • Improved the ability for editors to be more productive on-wiki (e.g. improved or created new MediaWiki features)
 • Increased awareness about the Wikimedia projects through off-wiki channels (e.g. posted articles in blogs or newspapers, or gave a presentation at non-Wikimedia conferences)
 • Improved the public perception of Wikimedia as a source of reliable information (e.g. gave a talk about Wikipedia processes and policies that ensure reliability)
 • Improved gender, language, or geographic diversity off-wiki (e.g. organized an event targeted at raising awareness for under-represented groups or languages)
 • Increased/Improved skills of off-wiki volunteers (e.g. organized an event where volunteers gained knowledge on policy advocacy or event organization)

Kvantitativt

 • Identified/Addressed content or category gaps (e.g. number of new/improved articles in underdeveloped or missing categories)
 • Made reliable sources available to editors (e.g. gained and shared access to previously locked sources)
 • Increased access to Wikimedia by creating/improving a product that addresses access (e.g. improved QR codes or Kiwix to support offline Wikipedia)
 • New editors (e.g. new editors due to organizing an editing workshop)
 • For events organized, number of participants that attended a Wikimedia event you organized (e.g. for organizers of photo contests, the number of contest participants)
 • For Wikimedia programs you are involved in, the number of participants or volunteers supported (e.g. for Wikipedia Education Program campus ambassadors, the number of students supported in a semester)

Enrichment[edit | edit source]

The ability to share experiences and information with a wider community indicates that the applicant, if awarded a scholarship, would be able to bring those experiences or lessons learned at Wikimania back home, thereby enriching their home wiki community or home country. Applicants are encouraged to write about or provide examples demonstrating this ability; a few examples could be on-wiki reports, personal blog posts, or talks/presentations given about what they learned from an event, conference, or discussion.

Frågor?[edit | edit source]

For more information about the Wikimedia Foundation Scholarships Program, please visit the frequently asked questions (FAQ) page.

If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships@wikimedia.org or leave a message at:Talk:Scholarships.


Ansök[edit | edit source]

To apply for a scholarship to attend Wikimania 2019, please submit a completed multi-language application form by 15 March 2019. It is highly recommended that applicants review all the material on this page and in the FAQ before submitting an application.