ဝီကီမေးနီးယား

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimania and the translation is 86% complete.
Outdated translations are marked like this. • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကြောင်း
  ဝီကီမေးနီးယားက ဘာလဲလို့ အံဩနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒါဆို ဒီစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကြောင်း
  ဝီကီမေးနီးယားက ဘာလဲလို့ အံဩနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒါဆို ဒီစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အစီအစဉ်
  ကွန်ဖရင့်မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီနေရာမှာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အစီအစဉ်
  ကွန်ဖရင့်မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီနေရာမှာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟက်ကသွန်
  ဟက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ပါဝင်ပါ
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟက်ကသွန်
  ဟက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ပါဝင်ပါ
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသိုင်းအဝိုင်းရွာ
  နှီးနွယ်အဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် ကော်မတီ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သူတို့နဲ့ ဒီနေရာမှာ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပါ။
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသိုင်းအဝိုင်းရွာ
  နှီးနွယ်အဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် ကော်မတီ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သူတို့နဲ့ ဒီနေရာမှာ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပါ။
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  အမှတ်တရထဲမှာ
  ၂၀၂၀-၂၁ က လူသားတွေအတွက် ကပ်ရောဂါကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိမနေတော့တဲ့ ဝီကီမီဒီယန်းတွေကို သတိရဖို့ ဆိတ်ငြိမ်နေရာတစ်ခု လိုအပ်နေပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေပါ။
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  အမှတ်တရထဲမှာ
  ၂၀၂၀-၂၁ က လူသားတွေအတွက် ကပ်ရောဂါကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိမနေတော့တဲ့ ဝီကီမီဒီယန်းတွေကို သတိရဖို့ ဆိတ်ငြိမ်နေရာတစ်ခု လိုအပ်နေပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေပါ။
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကြောင်း
  ဝီကီမေးနီးယားက ဘာလဲလို့ အံဩနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒါဆို ဒီစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  အကြောင်း
  ဝီကီမေးနီးယားက ဘာလဲလို့ အံဩနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒါဆို ဒီစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အစီအစဉ်
  ကွန်ဖရင့်မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီနေရာမှာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  အစီအစဉ်
  ကွန်ဖရင့်မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီနေရာမှာ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟက်ကသွန်
  ဟက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ပါဝင်ပါ
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  ဟက်ကသွန်
  ဟက်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ပါဝင်ပါ
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသိုင်းအဝိုင်းရွာ
  နှီးနွယ်အဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် ကော်မတီ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သူတို့နဲ့ ဒီနေရာမှာ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပါ။
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  အသိုင်းအဝိုင်းရွာ
  နှီးနွယ်အဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် ကော်မတီ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ သူတို့နဲ့ ဒီနေရာမှာ ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပါ။
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  အမှတ်တရထဲမှာ
  ၂၀၂၀-၂၁ က လူသားတွေအတွက် ကပ်ရောဂါကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိမနေတော့တဲ့ ဝီကီမီဒီယန်းတွေကို သတိရဖို့ ဆိတ်ငြိမ်နေရာတစ်ခု လိုအပ်နေပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေပါ။
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  အမှတ်တရထဲမှာ
  ၂၀၂၀-၂၁ က လူသားတွေအတွက် ကပ်ရောဂါကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ အတူရှိမနေတော့တဲ့ ဝီကီမီဒီယန်းတွေကို သတိရဖို့ ဆိတ်ငြိမ်နေရာတစ်ခု လိုအပ်နေပါသလား။ ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေပါ။