விக்கிமேனியா

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimania and the translation is 64% complete.
Outdated translations are marked like this. • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  விக்கிமேனியாவைப் பற்றி
  "விக்கிமேனியா என்றால் என்ன? எதற்காக இது நடத்தப்படுகிறது? நாங்கள் யார்?" போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுந்தால் இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்...
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  விக்கிமேனியாவைப் பற்றி
  "விக்கிமேனியா என்றால் என்ன? எதற்காக இது நடத்தப்படுகிறது? நாங்கள் யார்?" போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுந்தால் இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்...
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  நிகழ்ச்சி நிரல்
  விக்கிமேனியா மாநாட்டில் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வமா? நிகழ்ச்சி நிரலை இங்கே பாருங்கள் ...
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  நிகழ்ச்சி நிரல்
  விக்கிமேனியா மாநாட்டில் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வமா? நிகழ்ச்சி நிரலை இங்கே பாருங்கள் ...
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  Hackathon
  Are you planning to hack? Join here
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  சமூகம்
  இணைந்து பணியாற்ற ஒரு குழுவைத் தேடுகிறீர்களா.. அவர்களுடன் இணைய இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  சமூகம்
  இணைந்து பணியாற்ற ஒரு குழுவைத் தேடுகிறீர்களா.. அவர்களுடன் இணைய இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  In Memoriam
  2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் கொரோனா பேரிடரால் நம்மில் பலரை நாம் இழந்துள்ளோம். நம்மைவ் விட்டு பிரிந்து சென்ற விக்கிப்பீடியா உறுப்பினர்களை நினைவுக்கூற அமைதியான இடம் வேண்டுமா.. இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்..
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  In Memoriam
  2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் கொரோனா பேரிடரால் நம்மில் பலரை நாம் இழந்துள்ளோம். நம்மைவ் விட்டு பிரிந்து சென்ற விக்கிப்பீடியா உறுப்பினர்களை நினைவுக்கூற அமைதியான இடம் வேண்டுமா.. இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்..
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  விக்கிமேனியாவைப் பற்றி
  "விக்கிமேனியா என்றால் என்ன? எதற்காக இது நடத்தப்படுகிறது? நாங்கள் யார்?" போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுந்தால் இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்...
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2021 traveling.svg
  விக்கிமேனியாவைப் பற்றி
  "விக்கிமேனியா என்றால் என்ன? எதற்காக இது நடத்தப்படுகிறது? நாங்கள் யார்?" போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்கு எழுந்தால் இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்...
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  நிகழ்ச்சி நிரல்
  விக்கிமேனியா மாநாட்டில் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வமா? நிகழ்ச்சி நிரலை இங்கே பாருங்கள் ...
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  நிகழ்ச்சி நிரல்
  விக்கிமேனியா மாநாட்டில் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரிந்துக்கொள்ள ஆர்வமா? நிகழ்ச்சி நிரலை இங்கே பாருங்கள் ...
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  Wikipedia20 animated Wikidata.gif
  Hackathon
  Are you planning to hack? Join here
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  சமூகம்
  இணைந்து பணியாற்ற ஒரு குழுவைத் தேடுகிறீர்களா.. அவர்களுடன் இணைய இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  சமூகம்
  இணைந்து பணியாற்ற ஒரு குழுவைத் தேடுகிறீர்களா.. அவர்களுடன் இணைய இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  In Memoriam
  2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் கொரோனா பேரிடரால் நம்மில் பலரை நாம் இழந்துள்ளோம். நம்மைவ் விட்டு பிரிந்து சென்ற விக்கிப்பீடியா உறுப்பினர்களை நினைவுக்கூற அமைதியான இடம் வேண்டுமா.. இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்..
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  Animation candle flame.gif
  In Memoriam
  2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் கொரோனா பேரிடரால் நம்மில் பலரை நாம் இழந்துள்ளோம். நம்மைவ் விட்டு பிரிந்து சென்ற விக்கிப்பீடியா உறுப்பினர்களை நினைவுக்கூற அமைதியான இடம் வேண்டுமா.. இப்பக்கத்தைப் பாருங்கள்..