వికీమానియా

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikimania and the translation is 81% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Bân-lâm-gú • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎español de América Latina • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎vèneto • ‎македонски • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎বাংলা • ‎తెలుగు • ‎മലയാളം • ‎မြန်မာဘာသာ • ‎მარგალური • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ‎한국어
 • Special:MyLanguage/About
  Wikipedia20 animated cake 1MB.gif
  గురించి
  వికీమానియా అంటే ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నారా? మేము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము? మనం ఎవరము? అప్పుడు తిరగడానికి ఇది పేజీ.
  Special:MyLanguage/About
  Wikipedia20 animated cake 1MB.gif
  గురించి
  వికీమానియా అంటే ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నారా? మేము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము? మనం ఎవరము? అప్పుడు తిరగడానికి ఇది పేజీ.
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  కార్యక్రమం
  సమావేశంలో ఏమి జరుగుతుంది? కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చూడండి!
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  కార్యక్రమం
  సమావేశంలో ఏమి జరుగుతుంది? కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చూడండి!
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  WP20Symbols WIKIDATA.svg
  హాకథాన్
  మీరు హ్యాక్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇక్కడ చేరండి.
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  WP20Symbols WIKIDATA.svg
  హాకథాన్
  మీరు హ్యాక్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇక్కడ చేరండి.
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  సంఘ గ్రామం
  మీరు అనుబంధ లేదా కమిటీ కోసం శోధిస్తున్నారా? వారితో ఇక్కడ అనుసంధానం అవ్వండి.
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  సంఘ గ్రామం
  మీరు అనుబంధ లేదా కమిటీ కోసం శోధిస్తున్నారా? వారితో ఇక్కడ అనుసంధానం అవ్వండి.
 • Special:MyLanguage/2021:Learning areas
  WP20 Symbol knowledge transfer.svg
  నేర్చుకునే ప్రాంతాలు
  క్రొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలి. శిక్షణా సెషన్లను ఇక్కడ అన్వేషించండి!
  Special:MyLanguage/2021:Learning areas
  WP20 Symbol knowledge transfer.svg
  నేర్చుకునే ప్రాంతాలు
  క్రొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలి. శిక్షణా సెషన్లను ఇక్కడ అన్వేషించండి!
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  WP20Symbols CovidHealthworker.svg
  జ్ఞాపకార్థం
  మహమ్మారి కారణంగా ౨౦౨౦-౨౧ లో మానవజాతిపై అపూర్వమైన నష్టం జరిగింది. ఇక మాతో లేని వికీమీడియన్లను గుర్తుంచుకోవడానికి నిశ్శబ్ద ప్రదేశం కావాలా? ఇక్కడ కనుగొనండి!
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  WP20Symbols CovidHealthworker.svg
  జ్ఞాపకార్థం
  మహమ్మారి కారణంగా ౨౦౨౦-౨౧ లో మానవజాతిపై అపూర్వమైన నష్టం జరిగింది. ఇక మాతో లేని వికీమీడియన్లను గుర్తుంచుకోవడానికి నిశ్శబ్ద ప్రదేశం కావాలా? ఇక్కడ కనుగొనండి!
 • Special:MyLanguage/About
  Wikipedia20 animated cake 1MB.gif
  గురించి
  వికీమానియా అంటే ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నారా? మేము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము? మనం ఎవరము? అప్పుడు తిరగడానికి ఇది పేజీ.
  Special:MyLanguage/About
  Wikipedia20 animated cake 1MB.gif
  గురించి
  వికీమానియా అంటే ఏమిటని ఆలోచిస్తున్నారా? మేము దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము? మనం ఎవరము? అప్పుడు తిరగడానికి ఇది పేజీ.
 • Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  కార్యక్రమం
  సమావేశంలో ఏమి జరుగుతుంది? కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చూడండి!
  Special:MyLanguage/2021:Program
  WP20Symbols PAINTING EASLE.svg
  కార్యక్రమం
  సమావేశంలో ఏమి జరుగుతుంది? కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చూడండి!
 • Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  WP20Symbols WIKIDATA.svg
  హాకథాన్
  మీరు హ్యాక్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇక్కడ చేరండి.
  Special:MyLanguage/2021:Hackathon
  WP20Symbols WIKIDATA.svg
  హాకథాన్
  మీరు హ్యాక్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇక్కడ చేరండి.
 • Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  సంఘ గ్రామం
  మీరు అనుబంధ లేదా కమిటీ కోసం శోధిస్తున్నారా? వారితో ఇక్కడ అనుసంధానం అవ్వండి.
  Special:MyLanguage/2021:Community Village
  Wikipedia20 symbol community.svg
  సంఘ గ్రామం
  మీరు అనుబంధ లేదా కమిటీ కోసం శోధిస్తున్నారా? వారితో ఇక్కడ అనుసంధానం అవ్వండి.
 • Special:MyLanguage/2021:Learning areas
  WP20 Symbol knowledge transfer.svg
  నేర్చుకునే ప్రాంతాలు
  క్రొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలి. శిక్షణా సెషన్లను ఇక్కడ అన్వేషించండి!
  Special:MyLanguage/2021:Learning areas
  WP20 Symbol knowledge transfer.svg
  నేర్చుకునే ప్రాంతాలు
  క్రొత్తదాన్ని నేర్చుకోవాలి. శిక్షణా సెషన్లను ఇక్కడ అన్వేషించండి!
 • Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  WP20Symbols CovidHealthworker.svg
  జ్ఞాపకార్థం
  మహమ్మారి కారణంగా ౨౦౨౦-౨౧ లో మానవజాతిపై అపూర్వమైన నష్టం జరిగింది. ఇక మాతో లేని వికీమీడియన్లను గుర్తుంచుకోవడానికి నిశ్శబ్ద ప్రదేశం కావాలా? ఇక్కడ కనుగొనండి!
  Special:MyLanguage/2021:In Memoriam
  WP20Symbols CovidHealthworker.svg
  జ్ఞాపకార్థం
  మహమ్మారి కారణంగా ౨౦౨౦-౨౧ లో మానవజాతిపై అపూర్వమైన నష్టం జరిగింది. ఇక మాతో లేని వికీమీడియన్లను గుర్తుంచుకోవడానికి నిశ్శబ్ద ప్రదేశం కావాలా? ఇక్కడ కనుగొనండి!


Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Bân-lâm-gú • ‎Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎español de América Latina • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎vèneto • ‎македонски • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎বাংলা • ‎తెలుగు • ‎മലയാളം • ‎မြန်မာဘာသာ • ‎მარგალური • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ‎한국어