Jump to content

2019:Liân-lo̍k

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2019:Contact and the translation is 100% complete.

Tuì it-puann ê tshiau-tshuē,tshiánn liân-hē Wikimedia Ki-kim-huē Ua̍h-tāng King-lí Isabel Cueva

Tuì muî-thé kah sin-bûn-kài ê tshiau-tshuē, tshiánn liân-hē Wenderfalck ê victoria (Wikimania Stockholm ê Kong-kuan)

Tsóo-tsit Thuân-tuī

Hāng-bo̍k uí-uân-huē

Hāng-bo̍k uí-uân-huē

Tsú-si̍k

Tsióng-tsōo-kim uí-uân-huē

Tsióng-tsōo-kim uí-uân-huē

Liân-si̍k tsú-si̍k

Hackathon Tsú-pān-tsiá

Rachel Farrand, Wikimedia Ki-kim-huē Ua̍h-tāng Hāng-bo̍k King-lí

Tsiàn-tsóo Ki-huē

Eric Luth, WMSE Huē-gī King-lí