2024:Thể hiện quan tâm/bản mẫu

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2024:Expressions of Interest/template and the translation is 100% complete.

Thể hiện mối quan tâm: Tên quốc gia

Tóm tắt/Mô tả

Trong khoảng vài câu ngắn, hãy kể cho chúng tôi về đơn của bạn. Điều gì khiến cho bạn và cộng đồng của bạn muốn tổ chức Wikimania kế tiếp?


Ban tổ chức

Những ai đang đăng biểu hiện nhu cầu này? Liệt kê các cá nhân và tập thể.

Yêu cầu

Các cộng đồng quan tâm của mình này không cần phải có một địa điểm tổ chức cố định, ghi chú hợp đồng hoặc các nhà tài trợ. Đây là lý do chúng tôi bắt đầu quá trình này sớm. Hãy nêu những thông tin chung về các yêu cầu trên để hỗ trợ lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tính toán rất nhiều các yếu tố khác nhau về địa điểm có thể diễn ra và chủ nhà, đặc biệt là chi phí, khả năng tiếp cận, an ninh, tính quay vòng toàn cầu của Wikimania, và sức mạnh của đội tổ chức. Chúng tôi hy vọng sẽ công bố địa điểm của Wikimania 2024 vào tháng 3 năm 2023. Nếu bạn đang muốn tổ chức Wikimania vào năm 2025 hoặc sau đó, bạn cũng có thể đăng yêu cầu ở đây.


Địa điểm + nơi ở

Di chuyển + visa

Cơ sở vật chất + dịch vụ

An toàn + an ninh

Các địa điểm thay thế

Thời gian

Thông tin thêm

Các thông tin thêm mà bạn thấy rằng nó sẽ hữu ích cho Uỷ ban thường hành Wikimania.