Pang-bôo:Wikimania ê kuè-khì

From Wikimania
This page is a translated version of the page Template:Wikimania past and the translation is 67% complete.
Previous Wikimanias
Tsit-ê Wikimania ê ia̍h-bīn tsit-má í-king bô-siang ua̍h-thiàu, tō-sī in-uī li̍k-sú ê hìng-tshù koh kah-i pó-liû lo̍h--lâi. Lia̍h-tsún lí hi-bōng tit--tio̍h tsiap--lo̍h-lâi ê Wikimania siong-kuan ê siōng sin--ê sin-bûn, ia̍h-sī ka-ji̍p i--ê kè-uē lâi thó-lūn, lí mā-ē-sái hóng-mn̄g huē-gī ê kuann-hong bāng-tsām.