2021:Tsú-pān-tsiá

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Organizers and the translation is 87% complete.
Outdated translations are marked like this.Hi̍k-sim tsoo-tsit thuân-tuī

Wikimania 2021 ê hi̍k-sim tsoo-tsit thuân-tuī si-uì tsuân-kiû kok-tē bô kâng-khuán ê tsì-guān-tsiá sóo tsoo-sîng--ê.

Tsí-tō uí-uân-huē

  1. Phoebe Ayers (tāi-piáu Wikimania 2006, Wikimania 2017) Vice-Chair
  2. Deror Avi (tāi-piáu Wikimania 2011)
  3. Edward Saperia (tāi-piáu Wikimania 2014)
  4. Iván Martínez (tāi-piáu Wikimania 2015)
  5. Iolanda Pensa (tāi-piáu Wikimania 2016) Chair
  6. Florence Devouard
  7. Andrew Lih (Wikiconference Pak-bí hi̍k-sim tsoo-tsit uí-uân-huē)
  8. Butch Bustria (ESEAP tāi-piáu)
  9. Eric Luth (tāi-piáu Wikimania 2019)
  • WMF kang-tsok jîn-kuân liân-lo̍k-jîn: Joël Letang (Wikimedia Ki-kim-huē ê ua̍h-tāng thuân-tuī king-lí)

Thê-kau Ho̍k-bū-tâi

Iú-kuan-tio̍h tâu-kó liû-tîng ê būn-tê, tshiánn tsham-khó Ho̍k-bū-tâi.