Jump to content

Wikimania:Siōng-thuân-tsiá

From Wikimania
This page is a translated version of the page Wikimania:Uploaders and the translation is 100% complete.

Kuán-lí-uân kah siōng-thuân-tsiá lóng ē-sái teh Wikimania-wiki siōng-thuân bûn-kiānn, m̄-ku phóo-thong iōng-chiá tō bē-sái,. Án-ne tsò tio̍h-sī beh uī-tio̍h khak-pó sóo-ū ê bián-huì tsâi-liāu lóng ē-sái siōng-thuân kàu Wikimedia Commons, tông-sî mā ún-tsún teh Wikimania-wiki tíng-kuân ē-sái ha̍p-huat sú-iōng ê tsi̍t-kuá tsâi-liāu lâi siōng-thuân; lia̍h-tsún nā-bô sio̍k-û Commons ê huān-uî mā-ē-sái ha̍p-huat lâi sú-iōng. (T225505). Tsia--ê bbûn-kiānn ê huān-lē ē-sái sī ha̍p-tsok hué-phuānn ia̍h-sī tsàn-tsoo-siong ê hō-thâu.

Kuân-lī

Siōng-thuân-tsiá ióng-iú i-hā ê kuân-hān, m̄-koh kuán-lí-uân mā-ū tsia-ê kuân-hān:

  • Upload files upload
  • Overwrite existing files reupload
  • Overwrite existing files uploaded by oneself reupload-own

Kuán-lí-uân ē-sái tsí-tīng kah sán-tû siōng-thuân-tsiá.

Tsham-ua̍t