Jump to content

Wikimania:Người tải lên

From Wikimania
This page is a translated version of the page Wikimania:Uploaders and the translation is 100% complete.

Bảo quản viên và người tải lên có thể tải tập tin lên Wikimania trong khi thành viên thông thường thì không. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả tài liệu tự do được tải lên Wikimedia Commons trong khi vẫn cho phép một số tài liệu nhất định, với mục đích sử dụng hợp pháp trên Wikimania, được tải lên ngay cả khi nó không thuộc phạm vi của Commons. (T225505 kết). Ví dụ về các tập tin như vậy có thể là biểu trưng của đối tác hoặc nhà tài trợ

Quyền hạn

Người tải lên tập tin có các quyền sau đây (các bảo quản viên đều mặc định có những quyền này):

  • Upload files upload
  • Overwrite existing files reupload
  • Overwrite existing files uploaded by oneself reupload-own

Bảo quản viên có thể cấp quyền và thu hồi quyền người tải lên.

Xem thêm