ဝဳကဳမဳနဳယာ

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 2019:Wikimania and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
 • Special:MyLanguage/2019:Program
  Wikimania2019 leaves icon.svg
  လၟေၚ်အစဳအဇန်
  မုရဴမွဲမက္တဵုဒှ် အဃောမကၠောန်ဒၟံၚ် ကောံဓရီု ? ရံၚ်ကေတ် လၟေၚ်အစဳအဇန် အဏအ်!
  Special:MyLanguage/2019:Program
  Wikimania2019 leaves icon.svg
  လၟေၚ်အစဳအဇန်
  မုရဴမွဲမက္တဵုဒှ် အဃောမကၠောန်ဒၟံၚ် ကောံဓရီု ? ရံၚ်ကေတ် လၟေၚ်အစဳအဇန် အဏအ်!
 • Special:MyLanguage/2019:Attendance
  Wikimania2019 person icon.svg
  ညးတိုန်စိုပ်
  တၠအဲ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန် ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ? ဂၠာဲကေတ်တၚ်နၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ သွက်ဂွံပတိုန်စရၚ်, လာညဘ်ကတ်ပညာ. မပ္တံ. အဏအ်.
  Special:MyLanguage/2019:Attendance
  Wikimania2019 person icon.svg
  ညးတိုန်စိုပ်
  တၠအဲ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန် ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ? ဂၠာဲကေတ်တၚ်နၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ သွက်ဂွံပတိုန်စရၚ်, လာညဘ်ကတ်ပညာ. မပ္တံ. အဏအ်.
 • Special:MyLanguage/2019:Travel guide
  Wikimania2019 dove icon.svg
  စၞောန် တရဴ
  ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ကၠောန်သ္ပအဓိက ပ္ဍဲတက္ကသိုလ် Stockholm ပ္ဍဲ Stockholm ရ. တၠအဲ မိက်ဂွံတီမံၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ စပ်ကဵု ၝောံခန်၊Stockholm၊ သတ်ဒေၚ် ကေုာံ တၞဟ်ဟ်နွံမ္ဂး ? သ္ပဂုဏ်တုဲ အာလ္ၚတ်ဝေၚ် တၚ်စၞောန်အာတရဴညိ ! Wikimania 2019 will mainly take place at Stockholm University in Stockholm. Do you want to know more about the venue, Stockholm, Sweden and anything else you need to know? Visit the travel guide!
  Special:MyLanguage/2019:Travel guide
  Wikimania2019 dove icon.svg
  စၞောန် တရဴ
  ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ကၠောန်သ္ပအဓိက ပ္ဍဲတက္ကသိုလ် Stockholm ပ္ဍဲ Stockholm ရ. တၠအဲ မိက်ဂွံတီမံၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ စပ်ကဵု ၝောံခန်၊Stockholm၊ သတ်ဒေၚ် ကေုာံ တၞဟ်ဟ်နွံမ္ဂး ? သ္ပဂုဏ်တုဲ အာလ္ၚတ်ဝေၚ် တၚ်စၞောန်အာတရဴညိ ! Wikimania 2019 will mainly take place at Stockholm University in Stockholm. Do you want to know more about the venue, Stockholm, Sweden and anything else you need to know? Visit the travel guide!
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2019 leaves stem icon.svg
  ပရူ
  Wondering what Wikimania is? Why we are doing this? Who we are? Then this is the page to turn to.
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2019 leaves stem icon.svg
  ပရူ
  Wondering what Wikimania is? Why we are doing this? Who we are? Then this is the page to turn to.
 • Special:MyLanguage/2019:Program
  Wikimania2019 leaves icon.svg
  လၟေၚ်အစဳအဇန်
  မုရဴမွဲမက္တဵုဒှ် အဃောမကၠောန်ဒၟံၚ် ကောံဓရီု ? ရံၚ်ကေတ် လၟေၚ်အစဳအဇန် အဏအ်!
  Special:MyLanguage/2019:Program
  Wikimania2019 leaves icon.svg
  လၟေၚ်အစဳအဇန်
  မုရဴမွဲမက္တဵုဒှ် အဃောမကၠောန်ဒၟံၚ် ကောံဓရီု ? ရံၚ်ကေတ် လၟေၚ်အစဳအဇန် အဏအ်!
 • Special:MyLanguage/2019:Attendance
  Wikimania2019 person icon.svg
  ညးတိုန်စိုပ်
  တၠအဲ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန် ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ? ဂၠာဲကေတ်တၚ်နၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ သွက်ဂွံပတိုန်စရၚ်, လာညဘ်ကတ်ပညာ. မပ္တံ. အဏအ်.
  Special:MyLanguage/2019:Attendance
  Wikimania2019 person icon.svg
  ညးတိုန်စိုပ်
  တၠအဲ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန် ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ? ဂၠာဲကေတ်တၚ်နၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ သွက်ဂွံပတိုန်စရၚ်, လာညဘ်ကတ်ပညာ. မပ္တံ. အဏအ်.
 • Special:MyLanguage/2019:Travel guide
  Wikimania2019 dove icon.svg
  စၞောန် တရဴ
  ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ကၠောန်သ္ပအဓိက ပ္ဍဲတက္ကသိုလ် Stockholm ပ္ဍဲ Stockholm ရ. တၠအဲ မိက်ဂွံတီမံၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ စပ်ကဵု ၝောံခန်၊Stockholm၊ သတ်ဒေၚ် ကေုာံ တၞဟ်ဟ်နွံမ္ဂး ? သ္ပဂုဏ်တုဲ အာလ္ၚတ်ဝေၚ် တၚ်စၞောန်အာတရဴညိ ! Wikimania 2019 will mainly take place at Stockholm University in Stockholm. Do you want to know more about the venue, Stockholm, Sweden and anything else you need to know? Visit the travel guide!
  Special:MyLanguage/2019:Travel guide
  Wikimania2019 dove icon.svg
  စၞောန် တရဴ
  ဝဳကဳမဳနဳယာ ၂၀၁၉ ကၠောန်သ္ပအဓိက ပ္ဍဲတက္ကသိုလ် Stockholm ပ္ဍဲ Stockholm ရ. တၠအဲ မိက်ဂွံတီမံၚ် ဗွဲမသောဲဗၠဲ စပ်ကဵု ၝောံခန်၊Stockholm၊ သတ်ဒေၚ် ကေုာံ တၞဟ်ဟ်နွံမ္ဂး ? သ္ပဂုဏ်တုဲ အာလ္ၚတ်ဝေၚ် တၚ်စၞောန်အာတရဴညိ ! Wikimania 2019 will mainly take place at Stockholm University in Stockholm. Do you want to know more about the venue, Stockholm, Sweden and anything else you need to know? Visit the travel guide!
 • Special:MyLanguage/About
  Wikimania2019 leaves stem icon.svg
  ပရူ
  Wondering what Wikimania is? Why we are doing this? Who we are? Then this is the page to turn to.
  Special:MyLanguage/About
  Wikimania2019 leaves stem icon.svg
  ပရူ
  Wondering what Wikimania is? Why we are doing this? Who we are? Then this is the page to turn to.

  ညးကၠောန်ဗဒှ် ကေုာံ ညးထံက်ပၚ် အဓိကဂၠိုၚ်

 • Wikimedia Foundation logo - vertical.svg
 • Wikimedia Sverige logo - vertical.svg
 • Wikimedia Deutschland-Logo.svg
 • Wikimedia Norge-logo svart nb.svg
 • Wikimedia Suomi-logo musta fi.svg
 • Sv postkodstiftelsen 130925.jpg

 • သ္ကအ်သဟာဲ

 • Ministry for Foreign Affairs.png
 • KB-logo svart.png
 • Musikverket logo liggande sRGB.png
 • Nordiska museet logotyp.svg
 • RAA logo.jpg
 • Riksarkivet 2013 rgb.png
 • StockholmsStad logotypeStandardA5 300ppi svart.png
 • NMS partnerlockup grey green CMYK (1).svg  ညးဒုၚ်သဇိုၚ်ဂမၠိုၚ်

 • SIMPLY LOGO HDV1080 black.png
 • UEklundCiS.jpg
 • Terrapass logo.png
 • Eliza communication.png