2023:Tưởng nhớ

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:In Memoriam and the translation is 100% complete.


16–19 tháng 8 năm 2023, tại Singapore và Trực tuyến
Chủ đề: Đa dạng. Hợp tác. Tương lai.

‎Ở đây chúng tôi tưởng nhớ những người đồng hành trong số chúng tôi đã qua đời kể từ Wikimania cuối cùng vào năm 2021.‎
Một cá nhân qua đời luôn là một khoảng thời gian đau buồn;
chúng tôi hy vọng khoảng trống còn lại có thể được lấp đầy bằng niềm vui khi kỷ niệm cuộc sống và những khác biệt mà họ đã tạo ra.
Theo thời gian, mọi từ có thể từ từ biến mất khỏi tầm nhìn.
Hãy an ủi khi biết rằng mọi đóng góp vẫn ở đó, cho dù nó có thể được nhìn thấy hay không,
đối với mỗi đóng góp đã tạo nên toàn bộ: họ sẽ tiếp tục sống qua các dự án mà họ đã giúp thực hiện được.
Chúng ta cảm ơn và tưởng nhớ đến:


Hãy phát triển tri thức nhiều hơn nữa
Nhưng sự tôn kính nhiều hơn ở trong chúng ta
Alfred Tennyson, 1849