2023:Mạng xã hội

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Socialize and the translation is 100% complete.


16–19 tháng 8 năm 2023, tại Singapore và Trực tuyến
Chủ đề: Đa dạng. Hợp tác. Tương lai.

Trang này cung cấp cho bạn các kênh truyền thông xã hội và tin nhắn khác nhau để bạn kết nối với nhau và cập nhật thông tin.

Facebook

Instagram

Threads

Telegram

Twitter/X

  • Xử lý chính: @wikimania
  • Hashtag: #wikimania #wikimania2023


Luồng trực tiếp trên YouTube

  • Các kênh phát sóng:
@Wikimania@Quỹ Wikimedia
  • Hashtag: #wikimania #wikimania2023

Danh sách thư

Bài viết khác (blog)