2023:Iskolarship/Karaniwang katanungan

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships/FAQ and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.Ano ang iskolarship ng Wikimania?

 • Mga Indibidwal – Ang iskolarship ay isang gawad na ibinibigay sa isang indibidwal upang sila ay makadalo sa Wikimania 2023 nang personal. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng Wikimedia Foundation na nagbibigay ng mga pondo na sumasaklaw sa mga flight, transportasyon, tuluyan, at mga bayarin sa pagpaparehistro.
 • Mayroon ding mga bahagyang iskolarship na sumasaklaw sa kabayaran sa tuluyan, at pagpaparehistro.

Tandaan: Kasama sa mga bayarin sa pagpaparehistro ang pag-access sa venue pati na rin ang pagkain at inumin sa panahon ng mga pahinga.

Pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa aplikasyon

Ano ang pagkakasunud-sunod ng mga kaganapan sa aplikasyon ng iskolarship ng Wikimania 2023?

 • Magbubukas ang mga aplikasyon sa Huwebes, Enero 12, 2023 at magsasara sa Linggo, Pebrero 5, 2023 AoE (Anywhere on Earth).
 • Ang mga resulta ay ipababatid sa Mayo 2023 at ang isang listahan ng mga matagumpay na aplikante ay ipo-post sa pahina dito.

Ano ang proseso ng pagsusumite para sa iskolarship ng Wikimania?

 • Mga aplikasyon sa pamamagitan ng LimeSurvey, na naka-host sa isang server ng Wikimedia Foundation.

Sino ang nagsususri sa mga isinumiteng aplikasyon para sa iskolarship ng Wikimania

Ang mga isinumiteng natanggap sa panahon ng aplikasyon ay susuriin ng Komite ng Iskolarship.

Paano sinusuri ang mga isinumite para sa iskolarship ng Wikimania?

 • Tinasa ayon sa merito bilang tugon sa mga itinanong
 • Ibinahagi sa mga rehiyon – magkakaroon ng waitlist para sa bawat rehiyon kung may tumanggi sa kanilang alok.

Sa pangkalahatan, inaasahan namin na ang daloy ng trabaho para sa mga panghuling desisyon ay dadaan sa mga sumusunod na hakbang:

Unang Hakbang: Pagsusumite ng aplikasyon
Ikalawang Hakbang: Ang kumpirmasyon sa email ay ipinadala sa pamamagitan ng Limesurvey
Ikatlong Hakbang: Pagsusuri ng pagiging karapat-dapat ayon sa Komite ng Iskolarship
Ikaapat na hakbang: Pagsusuri sa pagpopondo at desisyon na ginawa ng Komite ng Iskolarship
Ikalimang Hakbang: Ipababatid sa mga aplikante ang desisyon at hihingin sila ng impormasyon para makapag-book sila ng transportasyon at tutuluyan
Huling Hakbang: Pag-book at pagkumpirma ng transportasyon at tutuluyan

Saan ako makakahanap ng suporta/tulong sa panahon ng proseso ng aplikasyon ng Wikimania?

Ang Punong Abala para sa Wikimania ay magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng mga oras ng opisina na inaalok ng rehiyon at sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na darating sa wikimaniascholarships(_AT_)wikimedia.org Sa pangkalahatan, saklaw ng suportang ito ang:

 • Paglilinaw ng mga tanong sa mga pagsusumite at hiniling na pondo
 • Ang Mga Dapat at Hindi dapat gawin ng mga pagsusumite ng aplikasyon
 • Mga susunod na hakbang pagkatapos ng muling pagsusumite
 • Paano kung hindi ako mapondohan?

Tandaan: Ang matagumpay na mga aplikante ay naglalakbay, ang tutuluyan ay aayusin at babayaran. Bibigyan ka ng link sa pagpaparehistro

Mga Application

Ang mga scholarship ba ay para lamang sa unang pagkakataong kalahok sa Wikimania?

 • Uunahin namin ang mga aplikasyon mula sa mga pinakamahusay na nakakatugon sa pamantayan ng pag-aambag sa karanasan sa Wikimania at para sa pagpapahusay ng kanilang rehiyon pagkatapos.

Hindi ako bahagi ng isang Wikimedia affiliate. Maaari ba akong mag-aplay para sa isang iskolarship?

 • Ang mga indibidwal ay maaaring mag-aplay para sa indibidwal na iskolarship, para sa parehong buo at bahagyang iskolarship.

Maaari ko bang isumite ang aking aplikasyon sa ibang wika maliban sa Wikang Ingles?

 • Oo, pinahihintulutan ang mga aplikante na magsumite ng aplikasyon sa ibang wika maliban sa Wikang Ingles ngunit ang Wikang Ingles ang mas gugustuhin ng tagasuri. Susubukan ng mga tagasuri ng iskolarship ang kanilang makakaya upang suriin ang aplikasyon.

Ano ang limitasyon sa pagpopondo?

 • Walang halaga o halaga ng dolyar para sa mga indibidwal na iskolarship, magkakaroon ng balanseng proseso ng pagpili sa lahat ng rehiyon

Maaari ba akong magsumite ng mga aplikasyon para sa isang iskolarship pagkatapos ng takdang araw?

 • Upang matiyak na ang mga resulta ng panghuling desisyon ay ilalabas sa oras sa pagiging patas sa iba pang mga aplikante, ang mga paso sa takdang araw na aplikasyon ay hindi tatanggapin. Inirerekomenda na ang mga aplikasyon ay isumite ng hindi bababa sa ilang araw bago ang takdang oras upang maiwasang mawala ito.

Paano aabisuhan ang mga aplikante para sa mga iskolarship tungkol sa mga resulta?

 • Ang email address na ibinigay sa application ay gagamitin upang ipaalam sa isang indibidwal kung ang kanilang aplikasyon ay naging matagumpay o hindi. Ang lahat ng mga aplikante ay makikipag-ugnayan naman, anuman ang resulta.

Maaari bang i-edit ng mga aplikante para sa mga indibidwal na scholarship ang kanilang aplikasyon pagkatapos isumite?

 • Inirerekomenda na maingat na i-draft ng mga aplikante ang kanilang aplikasyon at tiyaking sasabihin nila ang lahat ng kailangan nilang sabihin bago isumite.

Paano susuriin at igagawad ang mga indibidwal na iskolarship?

 • Kapag ang lahat ng mga survey ay matagumpay na nakumpleto at samakatuwid ang lahat ng data ay nakolekta, ang Kumite sa Iskolarship ay magkakasamang tutukuyin kung sinong mga tao ang magiging karapat-dapat na mga tatanggap.

Tandaan: Inirerekomenda ng Punong Abala ang ilang antas ng Wikang Ingles para sa mga manlalakbay at pagboboluntaryo sa kumperensya. Mangyaring huwag magsumite ng aplikasyon nang dalawang beses; lumilikha ito ng maraming karagdagang gawain para sa mga tagasuri

Pag-uulat at mga susunod na hakbang

Ano ang mga kinakailangan para sa pag-uulat?

 • Ngayong taon, bilang kapalit ng pag-uulat, hinihiling namin sa mga iskolar na suportahan sa pamamagitan ng pagboboluntaryo sa kumperensya. Makikipagtulungan kami sa iyo sa paghahanap ng boluntaryong tungkulin na nababagay sa iyong mga pangangailangan, kasanayan at karanasan. Ang pag-uulat sa isang boluntaryong batayan ay hinihikayat.

Nag-apply ako ng iskolarship pero hindi ko nakuha. Ano ang gagawin ko ngayon?

 • Kung hindi ka pa napiling tumanggap ng iskolarship mula sa Wikimedia Foundation, lubos ka naming hinihikayat na makipag-ugnayan sa isang affiliate sa iyong rehiyon. Maaaring nagpapatakbo sila ng sarili nilang programa sa iskolarship o nagho-host ng lokal na pagtitipon!

Kailan ako makakatanggap ng tugon tungkol sa aking indibidwal na aplikasyon ng iskolarship?

 • Magsisimulang lumabas ang mga alok sa Abril, maaaring tumagal ito ng ilang linggo dahil maaaring hadlangan sila ng ilang mga sitwasyon sa pagtanggap. Ire-refer ang ibang mga aplikante sa kanilang mga lokal na affiliate kung pipiliin mo ang opsyong iyon. Ang lahat ng mga aplikante ay aabisuhan ng kanilang resulta sa lalong madaling panahon.

Kung hindi ako makakadalo nang personal sa Singapore, paano ako makakasali?

 • Magkakaroon ng opsyon na sumali nang halos dahil magkakaroon ito ng mga elemento ng pagiging hybrid na pagtitipon.
 • Maaari mong piliing mag-organisa ng isang salu-salo sa panonood, isang lokal na pagtitipon na may mga aktibidad, o bumuo ng iyong pagtitipon sa panahon ng Wikimania. Sa taong ito kahit na hindi kami magpopondo sa mga pagtitipong panlabas sa Wikimania mula sa pondo ng mga grant ng Wikimania, maaaring hilingin ang pagpopondo para sa pagkikita sa pamamagitan ng regular na proseso ng grant.
 • Ang pagkuha ng iskolarship ay hindi isang kinakailangan para sa pagdalo sa Wikimania; maaari ka ring magparehistro para makadalo hangga't kaya mo ang iyong sariling gastos.

=Marami pa akong tanong at wala sila sa pahinang ito.

Maaari mong mahanap ang mga link ng pulong dito. Maaari ka ring mag-email sa: wikimania-scholarships(_AT_)wikimedia.org

or also add your questions to the help page.