Jump to content

2021: Pagbalyo kan Wikimania sa Birtwal na Okasyon

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2021:Moving Wikimania to a Virtual Event and the translation is 100% complete.

2021: Pagbalyo kan Wikimania sa Birtwal na Okasyon
Sarong surat hali sa Wikimedia Chief Operating Officer Janeen Uzzell para sa Komunidad kan Wikimedia
27 Enero 2021


Sa pagpopoon kan taon na ini na nagdesisyon kaming kanselaron an Wikimania 2020, dakol sa samo an naglalaom na mapauktaba mi iyan sagkod 2021. Inaantisipar ko na makakonektar saindo gabos saBangkok kan Agosto para sa satong inot Wikimania sa Southeast Asia.

Alagad, mantang pig-aantisiparan ta an mga paabot, dawa pa ngani na igwa nin mga vaccine research, garo dai man giraray kita makakapagbyahe asin makakapagtiripon sa Agosto 2021. Kaining mga nakaaging mga bulan, an Wikimedia Foundation Events team nakikihuron sa Wikimania Steering Committee asin ESEAP Core Organizing Team (East, South East Asia and Pacific regions) tangani na urulayan kun pano hahamanon an Wikimania ngunyan na 2021. Sa pagkakasararo, napag-urulayan na an okasyon para sa taon na ini gaganapon sa birtwal na paagi. Imbes na ini solamenteng hahamanon kan ESEAP Core Organizing Team, an birtwal na Wikimania na ini ihohost kan mas dakulang komunidad asin mga myembros. Huli ta igwa man nanggad nin dakulang kahagadan na ganapon an Wikimania gikan sa ESEAP team, sinda man giraray an magigin host para sa harampangan na edisyon kan Wikimania sa maabot na panahon.

Para sa dakol sa sato, an pakadangog na dai kita magtitiripon nin personal sa Wikimania sa 2021 sarong nakakadisganar na bareta. Alagad namotibar ako sa magayon na resulta kan mga nakaaging birtwal na okasyon gikan sa mga rehiyonal na birtwal na tiripon siring kan itWikiCon pati man kan Wiki 20 eventsa Asia Pacific tangani na iselebrar an Wikipedia’s 20th birthday asin man an Movement Strategy Global Conversations na ginibo kan Disyembre. Gulpi akong nakuang bareta gikan saindo kaining mga nakaaging bulan. Arog kan pirmi, an mga Wikimedian nakagibo nin mga paagi tangani na makakonektar sa kada saro.

Nagtutubod kami na an birtwal na format na ini matau nin mga oportunidad sa kadakli sa laog kan satuyang komunidad tangani na mapagtarabangan an paghiro na ini. Gigibuhon ta pa ining mas kolaboratibo, mas bukas na proseso sa paghaman kan programa kan Wikimania na pigpunan ta sa Wikimania sa Sweden kan 2019. Huli ta ini an inot tang birtwal na Wikimania, makakanuod man kita sa eksperyensyang ini asin makaisip nin mga paagi para sa birtwal na partisipasyon dawa magbwelta na kita sa harampangan na Wikimania sa masurunod. Bako man ini an pinag-aandaman tang Wikimania, alagad gibuhon ta ining oportunidad para sa selebrasyon, lalo pa ta nataon ining gayo sa ika-20 kaaldawan kan Wikipedia.

Nag-aaku kami nin mga magagayon na ideya para sa birtwal na Wikimania asin sa Enero, nagpaplano kami na maghiras nin mga impormasyon kun pano kamo magin embwelto sa pagplano. Mahiras man kami nin mga impormasyon sa maarabot na bulan arog halimbawa sa imbitasyon, pagpasa nin mga sesyon, asin mga scholarship. Sa ngunyan pig-iimbitaran kamo na ihiras an saindong mga ideya asin mga suhestyon sa Wikimania Steering Committee sa Meta.

Bilang sarong mobimyento, pinapahalagahan nyato an mga oportunidad na iyan na magkonektar an lambang saro, asin inaantisipar kun nuarin na kita gabos magtitiripon giraray. Sagkod sa panahon na iyan, magdanay na ligtas asin pangatamanan an mga sadiri!

Janeen Uzzell
para sa
ESEAP Core Organizing Team
Wikimania Steering Committee
Wikimedia Foundation Events Team