2023:Tsù-tsheh

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Registration and the translation is 75% complete.
Outdated translations are marked like this.


16–19 August 2023, Singapore and Online
Diversity. Collaboration. Future.

Wikimania 2023 ê tsù-tsheh í-king khai-hòng!Tshiánn tsù-tsheh tsham-ka gún teh Singapore ê ua̍h-tāng, iah-ū suànn-tíng ê ua̍h-tāng.


Tshiánn tsham-ua̍t tsù-tsheh ún-su sing-bîng.

Ē-tàng uì suànn-tíng tsham-ú Wikimania ê tsù-tsheh, iah-sī king-iû ta̍k-kang- tsi̍t-ê khai-hòng guân-sú bé ê hi-gí kah hi-si̍t sio-tuè ê ua̍h-tāng pîng-tâi.

Lí nā-ū tit-tio̍h uì Wikimedia Foundation hi̍k-tsiá Wikimedia hun-huē lâi ê tsióng-tsōo-kim, lí tio̍h ē siu--tio̍h tsi̍t-hūn pau-kuat tsù-tsheh tāi-bé hām suat-bîng ê tiān-tsí iû-kiānn.

Hiān-tiûnn tsham-ka ê tsù-tsheh hāng-bo̍k tio̍h pau-kuat 8-gue̍h 16 tsì 19-ji̍t ê tiong-tàu-tǹg; 8-gue̍h 16 í-ki̍p 19-ji̍t ê àm-tǹg. Nî-huē ê huē-tiûnn tio̍h-ē thê-kiong Wifi bô-suànn bāng-lōo hām tiān-guân tshah-tsō.