2023: Abaabayan Satelit

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Satellite events and the translation is 100% complete.Abaabayan satelit nopo nga pohoroon miampai miromut do Wikimania 2023. Haro o rakaman mantad do tonsi suang, rakaman sesi om nogi strim potilombus ii potoundaon montok abaabayan.

Milo pouludon kumaa;

  • mihondot do jadual potilombus Wikimania,
  • piomungan potilombus om mintong do karamayan,
  • id timpu di kosudong sabaagi karamayan mogintong.

Magalap nogi yahai do tinimungan montok mogumbal do tumindapou miampai di nokorikot do suai montok rumuput kumaa puru di mogintong montok mogiilang do nawaawayaan. Sukarilawan nopo nga kotounda kanto montok moguhup do popoimbulai pamalahawan diti. Minsingilo poingkuro aganu kouhupan kousinan montok ababayan satelit di napalan nu.

Strim potilombus do karamayan

Karamayan mogintong

Piknik

Great North American Wiknic nopo nga pohoroon do piipiro tadau minggu Magus pogulu om kalapas do Wikimania, "isai-isai nopo nga kaanu do monyunting" ii momurimon do mogikaakawo lokaliti mantad poinggonop watas.

Editathon

  • Wikimania 2023 Tokyo GLAM Editathon @Muzium Nasional Tokyo
Bandar, koiyonon: Muzium Nasional Tokyo, Tokyo
Panganjul: Komitikuasa Panganjul Editathon Muzium Wikipedia
Format: Editathon bersemuka
Tadauwulan om timpu: 17 Magus, 2023
Liwang abaabayan, pautan pomodopitaran: Liwang abaabayan Wikimania Japan