Jump to content

2023:อภิธานศัพท์

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Glossary and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.


หน้านี้เป็นรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับวิกิเมเนีย 2023 เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังกล่าวถึงมีความชัดเจน หากคุณมีคำขอให้ชี้แจง โปรดแจ้งให้สมาชิกผู้จัดงานทราบ รายการนี้เป็นเอกสารที่กำลังจัดทำและจะกล่าวถึงแนวคิดในขณะที่มีการพัฒนาต่อไป

 • COT - (Core Organizing Team) หรือ ทีมผู้จัดงานหลัก ทีมงานของสมาชิกชุมชนรวมตัวกันเพื่อจัดงานวิกิเมเนีย ในปีที่กำหนดไว้
 • SC - (Steering Committee) คณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการถาวรของอาสาสมัครวิกิมีเดียที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อควบคุมการวางแผนการประชุมวิกิเมเนีย รวมถึงการเลือก ทีมผู้จัดงานหลัก (COT) และสถานที่ตั้งของวิกิเมเนีย
 • ไฮบริด (Hybrid) - กิจกรรมทั้งหมดที่มีทั้งกิจกรรมออนไลน์และแบบตัวต่อตัว
 • ตัวต่อตัว (In-person) - กิจกรรมในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับวิกิเมเนีย
 • ออนไลน์ (Online) - การเชื่อมต่อทางดิจิทัล
  • แพลตฟอร์มการประชุม (Conference platform) - เว็บไซต์/เทคโนโลยีออนไลน์ที่เชื่อมโยงวิกิเมเนียในสิงคโปร์กับทั่วโลก
 • กิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม (Satellite events) - การพบปะและรับชมการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในช่วงวิกิเมเนียในเมืองอื่น ๆ
  • การสนับสนุนกิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม (Satellite support) - เงินทุนสำหรับกิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม
 • ทุนการเดินทาง (Scholarship) - ค่าใช้จ่ายที่มอบให้เป็นทุนสำหรับการเดินทาง (ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และ/หรือ ตามที่ตกลงกันตามสัญญาเป็นรายเฉพาะบุคคลในแต่ละประเทศต้นทาง) เพื่อเข้าร่วมวิกิเมเนีย ณ ประเทศสิงคโปร์ (ในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ ไม่ใช่เข้าร่วมแบบออนไลน์)
  • ทุนการเดินทางเต็มจำนวน (Full scholarship) - จะมอบให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง ที่พัก และการลงทะเบียน
  • ทุนการเดินทางบางส่วน (Partial scholarship) - รางวัลเป็นจำนวนเงินเพื่อช่วยในการจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน
 • การสนับสนุนเสมือนจริง (Virtual support) - การสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมทางไกล เช่น ค่าแบนด์วิธ ฮาร์ดแวร์พิเศษ การดูแลเด็ก ฯลฯ
 • Expo Village - สถานที่จัดแสดง สาธิตโครงการ WMF เช่น Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource, Wiki Loves xxxxxx และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • UCoC (Universal Code of Conduct)- หมายถึงจรรยาบรรณสากลของ Wikimedia Movement กำหนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ำสำหรับพฤติกรรมที่คาดหวังและยอมรับไม่ได้ และนำไปใช้กับทุกคนที่โต้ตอบและสนับสนุนโครงการและพื้นที่ของวิกิมีเดียออนไลน์และออฟไลน์
 • U4CBC - refers to the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Building Committee
 • Trust and Safety or T&S – refers to a Wikimedia Foundation department that identifies, builds and – as appropriate – supports processes which keep our communities safe. They are the main enforcement team that implements the Universal Code of Conduct. To know more, visit this site.
 • Digital Safety – is a dedicated space where a person can seek guidance, support, and resources related to online safety and security. It is staffed by professionals knowledgeable in the field of digital rights, online privacy, cybersecurity, and related areas including a mix of Foundation staff and trusted partners.
 • MS (Movement Strategy) - หมายถึง ยุทธศาสตร์ขบวนการของวิกิมีเดีย
 • MCDC (Movement Charter Drafting Committee) - หมายถึง คณะกรรมการขบวนการร่างกฎบัตร
 • BoT - หมายถึง คณะกรรมการของมูลนิธิวิกิมีเดีย
 • AffCom (Affiliations Committee) - หมายถึง คณะกรรมการความร่วมมือของวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพันธมิตรในเครือวิกิมีเดีย
 • RFC – refers to the Regional Funding Committee
 • แฮกกาธอน (Hackathon) - การรวมกันของคำ "การแฮก (Hack)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้คนที่มีส่วนร่วมในงานทางเทคนิคที่รวดเร็วและร่วมมือกันในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น
 • อีดิทอธอน (Editathon) - การรวมกันของคำ "อีดิท (Edit)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้แก้ไขบางคนของชุมชนออนไลน์ เช่น วิกิพีเดีย, วิกิท่องเที่ยว แก้ไขและปรับปรุงหัวข้อหรือประเภทเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมจะรวมถึงการฝึกอบรมการแก้ไขขั้นพื้นฐานสำหรับผู้แก้ไขหน้าใหม่
 • Mapathon – portmanteau of "map" and "marathon", is an event where some editors of online communities such as Wikidata and OpenStreetMap edit and improve mapping or cartography related content.
 • ดาต้าอธอน (Datathon) - การรวมกันของคำ "ดาต้า (Data)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้แก้ไขบางคนของวิกิสนเทศ (Wikidata) แก้ไขและปรับปรุงข้อความ lexemes และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • โฟโต้วอร์ค (Photowalk) - เป็นกิจกรรมส่วนรวมของช่างภาพหรือผู้ชื่นชอบกล้องที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเดินถือกล้องไปรอบ ๆ โดยมีจุดประสงค์หลักในการถ่ายภาพในสิ่งที่พวกเขาสนใจ
 • เวิร์ล คาเฟ่ (World Cafe) - เป็นกระบวนการสนทนาที่มีโครงสร้างสำหรับการแบ่งปันความรู้ ซึ่งกลุ่มคนจะอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่โต๊ะเล็ก ๆ หลายโต๊ะ เช่น ในร้านกาแฟ สมมติฐาน คือ การอภิปรายร่วมกันสามารถสนับสนุนการดำเนินการร่วมกัน
 • โปรแกรม (Program) - กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงาน
 • เวลา (Time)
  • UTC - เวลามาตรฐานที่จะใช้สำหรับกิจกรรมออนไลน์
  • SGT - (Singapore time) เวลาที่สิงคโปร์ใที่ช้สำหรับกิจกรรมแบบบุคคลที่ไม่ใช่ออนไลน์ (SGT คือ UTC +8)
  • AoE - (Anywhere on Earth) ทุกที่บนโลก เวลาปิดมาตรฐานของการส่งและการสมัครทั้งหมด
 • ICA (Singapore's Immigration and Checkpoints Authority) - หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจของสิงคโปร์
 • HSA – Singapore's Health Sciences Authority
 • MRT (Mass Rapid Transit) - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หมายถึง ระบบรางสาธารณะของสิงคโปร์
 • Watch party - รับชมปาร์ตี้ ที่ซึ่งชาววิกิมีเดียมารวมตัวกันเพื่อชมเซสชันที่บันทึกหรือถ่ายทอดสดของวิกิเมเนีย
 • WMF - หมายถึง มูลนิธิวิกิมีเดีย