2023:อภิธานศัพท์

From Wikimania
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 2023:Glossary and the translation is 100% complete.16–19 August 2023, Singapore and Online


หน้านี้เป็นรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้สำหรับวิกิเมเนีย 2023 เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังกล่าวถึงมีความชัดเจน หากคุณมีคำขอให้ชี้แจง โปรดแจ้งให้สมาชิกผู้จัดงานทราบ รายการนี้เป็นเอกสารที่กำลังจัดทำและจะกล่าวถึงแนวคิดในขณะที่มีการพัฒนาต่อไป

 • COT - (Core Organizing Team) หรือ ทีมผู้จัดงานหลัก ทีมงานของสมาชิกชุมชนรวมตัวกันเพื่อจัดงานวิกิเมเนีย ในปีที่กำหนดไว้
 • SC - (Steering Committee) คณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการถาวรของอาสาสมัครวิกิมีเดียที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อควบคุมการวางแผนการประชุมวิกิเมเนีย รวมถึงการเลือก ทีมผู้จัดงานหลัก (COT) และสถานที่ตั้งของวิกิเมเนีย
 • ไฮบริด (Hybrid) - กิจกรรมทั้งหมดที่มีทั้งกิจกรรมออนไลน์และแบบตัวต่อตัว
 • ตัวต่อตัว (In-person) - กิจกรรมในสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับวิกิเมเนีย
 • ออนไลน์ (Online) - การเชื่อมต่อทางดิจิทัล
  • แพลตฟอร์มการประชุม (Conference platform) - เว็บไซต์/เทคโนโลยีออนไลน์ที่เชื่อมโยงวิกิเมเนียในสิงคโปร์กับทั่วโลก
 • กิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม (Satellite events) - การพบปะและรับชมการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในช่วงวิกิเมเนียในเมืองอื่น ๆ
  • การสนับสนุนกิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม (Satellite support) - เงินทุนสำหรับกิจกรรมทางไกลผ่านดาวเทียม
 • ทุนการเดินทาง (Scholarship) - ค่าใช้จ่ายที่มอบให้เป็นทุนสำหรับการเดินทาง (ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร และ/หรือ ตามที่ตกลงกันตามสัญญาเป็นรายเฉพาะบุคคลในแต่ละประเทศต้นทาง) เพื่อเข้าร่วมวิกิเมเนีย ณ ประเทศสิงคโปร์ (ในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมในพื้นที่ ไม่ใช่เข้าร่วมแบบออนไลน์)
  • ทุนการเดินทางเต็มจำนวน (Full scholarship) - จะมอบให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง ที่พัก และการลงทะเบียน
  • ทุนการเดินทางบางส่วน (Partial scholarship) - รางวัลเป็นจำนวนเงินเพื่อช่วยในการจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน
 • การสนับสนุนเสมือนจริง (Virtual support) - การสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมทางไกล เช่น ค่าแบนด์วิธ ฮาร์ดแวร์พิเศษ การดูแลเด็ก ฯลฯ
 • Expo Village - สถานที่จัดแสดง สาธิตโครงการ WMF เช่น Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource, Wiki Loves xxxxxx และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • UCoC (Universal Code of Conduct)- หมายถึงจรรยาบรรณสากลของ Wikimedia Movement กำหนดแนวทางปฏิบัติขั้นต่ำสำหรับพฤติกรรมที่คาดหวังและยอมรับไม่ได้ และนำไปใช้กับทุกคนที่โต้ตอบและสนับสนุนโครงการและพื้นที่ของวิกิมีเดียออนไลน์และออฟไลน์
 • MS (Movement Strategy) - หมายถึง ยุทธศาสตร์ขบวนการของวิกิมีเดีย
 • MCDC (Movement Charter Drafting Committee) - หมายถึง คณะกรรมการขบวนการร่างกฎบัตร
 • BoT - หมายถึง คณะกรรมการของมูลนิธิวิกิมีเดีย
 • AffCom (Affiliations Committee) - หมายถึง คณะกรรมการความร่วมมือของวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพันธมิตรในเครือวิกิมีเดีย
 • แฮกกาธอน (Hackathon) - การรวมกันของคำ "การแฮก (Hack)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้คนที่มีส่วนร่วมในงานทางเทคนิคที่รวดเร็วและร่วมมือกันในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น
 • อีดิทอธอน (Editathon) - การรวมกันของคำ "อีดิท (Edit)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้แก้ไขบางคนของชุมชนออนไลน์ เช่น วิกิพีเดีย, วิกิท่องเที่ยว แก้ไขและปรับปรุงหัวข้อหรือประเภทเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมจะรวมถึงการฝึกอบรมการแก้ไขขั้นพื้นฐานสำหรับผู้แก้ไขหน้าใหม่
 • ดาต้าอธอน (Datathon) - การรวมกันของคำ "ดาต้า (Data)" และ "มาราธอน (Marathon)" เป็นกิจกรรมที่ผู้แก้ไขบางคนของวิกิสนเทศ (Wikidata) แก้ไขและปรับปรุงข้อความ lexemes และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • โฟโต้วอร์ค (Photowalk) - เป็นกิจกรรมส่วนรวมของช่างภาพหรือผู้ชื่นชอบกล้องที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเดินถือกล้องไปรอบ ๆ โดยมีจุดประสงค์หลักในการถ่ายภาพในสิ่งที่พวกเขาสนใจ
 • เวิร์ล คาเฟ่ (World Cafe) - เป็นกระบวนการสนทนาที่มีโครงสร้างสำหรับการแบ่งปันความรู้ ซึ่งกลุ่มคนจะอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ที่โต๊ะเล็ก ๆ หลายโต๊ะ เช่น ในร้านกาแฟ สมมติฐาน คือ การอภิปรายร่วมกันสามารถสนับสนุนการดำเนินการร่วมกัน
 • โปรแกรม (Program) - กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงาน
 • เวลา (Time)
  • UTC - เวลามาตรฐานที่จะใช้สำหรับกิจกรรมออนไลน์
  • SGT - (Singapore time) เวลาที่สิงคโปร์ใที่ช้สำหรับกิจกรรมแบบบุคคลที่ไม่ใช่ออนไลน์ (SGT คือ UTC +8)
  • AoE - (Anywhere on Earth) ทุกที่บนโลก เวลาปิดมาตรฐานของการส่งและการสมัครทั้งหมด
 • ICA (Singapore's Immigration and Checkpoints Authority) - หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจของสิงคโปร์
 • MRT (Mass Rapid Transit) - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หมายถึง ระบบรางสาธารณะของสิงคโปร์
 • Watch party - รับชมปาร์ตี้ ที่ซึ่งชาววิกิมีเดียมารวมตัวกันเพื่อชมเซสชันที่บันทึกหรือถ่ายทอดสดของวิกิเมเนีย
 • WMF - หมายถึง มูลนิธิวิกิมีเดีย