2023:Iskolarship/Aplikasyon ng Iskolarship sa Paglalakbay

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships/Travel Scholarship application and the translation is 100% complete.Ang iskolarship sa paglalakbay ay para sa suporta na dumalo sa Wikimania sa Singapore, kabilang dito ang mga flight, tirahan, at pagpaparehistro. Magkakaroon ng mga naka-target na bursary para sa mga iskolar na nagmula sa mga bansa kung saan may currency imbalance sa Singapore Dollar na ginagawang mahal upang makilahok sa ilang mga karagdagang aktibidad kabilang ang anumang mga gastos sa pampublikong sasakyan mula sa accommodation patungo sa venue. Ang mga bursary na ito ay ipapamahagi sa discretionary system ayon sa pagpapasya ng pangkat ng Scholarship batay sa mga desisyon ng programa.

Pamantayan sa Pagpili

Unang Bahagi

Ang mga aplikasyon ay mabibigo sa unang bahagi kung ang alinman sa sumusunod na hindi pagtupad na pamantayan ay nalalapat:

 1. Nakatanggap ang aplikante ng scholarship noong 2019, 2021, o 2022 ngunit hindi nakumpleto ang kanilang (mga) ulat sa post-conference.
 2. Ang aplikante ay isang kasalukuyan o nakaraang grantee mula sa anumang programa ng WMF Grant at napag-alamang hindi sumusunod.
 3. Ang aplikasyon ay binubuo ng nilalaman na wala sa paksa o mapang-abuso.
 4. Ang aplikante ay bigong gumawa ng makatwirang pagsisikap upang sagutin ang mga tanong sa application form.
 5. Ang aplikante ay nabigo na magpakita ng anumang makabuluhang kontribusyon o aktibidad ng Wikimedia na maaaring maging karapat-dapat sa paggawad ng iskolarsip.
 • Ang mga halimbawa ng "makabuluhang kontribusyon o aktibidad ng Wikimedia" ay ang mga sumusunod:
  • Aktibong kontribyutor sa isang proyekto ng Wikimedia (hal. Wikipedia, Commons o Wikisource), na may hindi bababa sa 50 kamakailang kontribusyon
  • MediaWiki code contributor, gadget o iba pang tool-builder para sa mga proyekto ng Wikimedia.
  • Paglahok sa ilang anyo ng organisasyong Wikimedia (kabanata, pampakay na organisasyon o grupo ng gumagamit)
  • Wikimedia CheckUser, Admin, Bureaucrat, Steward o VRTS volunteer (kasalukuyan o dati)
  • Grantee ng Wikimedia Foundation
  • Kalahok sa isang programa ng Wikimedia (hal. GLAM partnership o programa sa edukasyon)
  • Ang kalahok sa Wikimedia ay nag-organisa ng mga kaganapan (hal. photographer na nag-aambag sa Wiki Loves Monuments (WLM), dumalo sa workshop)
  • Organizer ng mga kaganapan sa Wikimedia (hal. WLM, edit-a-thons)

Inilalaan ng mga kawani ng WMF ang karapatang mag-alis ng mga tao dahil sa kanilang pag-uugali sa on/off-wiki. Ang mga halimbawa ay ang mga nasa pandaigdigan at mga listahan ng pagbabawal sa kaganapan, o sa ilalim ng mga parusa mula sa Pangkalahatang Kodigo ng Pag-uugali (UCoC).

Ang mga aplikasyon kung saan walang hindi nalalapat na pamantayan ay papasa sa Phase 2 para sa karagdagang pagsusuri.

Ikalawang Bahagi

Sa ikalawang bahagi, ang mga aplikante ay susuriin sa dalawang pangunahing dimensyon – kaugnay na karanasan at pagpapayaman – kung saan ang bawat aplikante ay bibigyan ng marka sa isang sukat na wala hanggang sampu para sa bawat pamantayan. Ang mga markang ito ay ina-average upang magbigay ng panghuling marka ng ikalawang bahagi ng aplikante. Ang mga pamantayang ito ay pinili na may layuning i-highlight ang mga aplikante na may nakakahimok na mga karanasang nauugnay sa Wikimedia at nagpapakita ng isang partikular na kakayahan na gamitin ang kanilang karanasan/pag-aaral upang pagyamanin ang kanilang pamayanan.

Kaugnay na karanasan

Ang aktibidad sa loob ng mga proyekto o organisasyon ng Wikimedia (mga kabanata, thematic na organisasyon, at mga grupo ng gumagamit) ay nagpapahiwatig na ang isang aplikante ay magdaragdag ng halaga sa Wikimania sa pamamagitan ng mga karanasan at kaalaman na kanilang natamo mula sa pag-aambag. Hinihikayat ang mga aplikante na magsulat tungkol sa kanilang mga online at offline na karanasan sa loob ng kanilang mga aplikasyon gamit ang anumang wika. Ang priyoridad ay ibabatay sa mga link, sa halip na magsulat ng magandang kuwento

Ang mga aktibidad ng isang aplikante ay susuriin sa mga sumusunod na sukat:

 1. Pakikipagtulungan - Ang antas ng pakikipagtulungan sa ibang mga indibidwal o organisasyon upang maisagawa ang mga aktibidad
 2. Impact – Online o offline na mga resulta dahil sa mga aktibidad ng Wikimedia, na inilarawan sa dami o husay
 3. Pamumuno sa komunidad – (mga) tungkuling ginampanan at saklaw ng mga aktibidad sa loob ng kilusang Wikimedia, hal. mga miyembro na naglilingkod sa mga komite o pinuno ng proyekto

Upang tulungan ang mga aplikante, ang mga sumusunod na halimbawa ng "Epekto" ay ibinigay. Gayunpaman, dapat huwag mag-atubiling magbigay ang mga aplikante ng mga halimbawa na higit pa sa kung ano ang kasama sa ibaba:

Online Impact

Offline Impact

Husay

 • Nadagdagang kamalayan sa kahalagahan ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan
 • Nadagdagan/Pinahusay na mga kasanayan ng mga on-wiki contributor (hal. organisadong mga workshop sa pag-edit)
 • Ginawang mas madali para sa mga mambabasa at mga bagong/nakaranasang editor na makipag-ugnayan (hal. ginawa o lumahok sa mga puwang sa pagtuturo sa wiki)
 • Pinahusay ang kakayahan para sa mga editor na maging mas produktibo sa wiki (hal. pinahusay o ginawang mga bagong feature ng MediaWiki)
 • Nadagdagang kamalayan tungkol sa mga proyekto ng Wikimedia sa pamamagitan ng mga channel sa labas ng wiki (hal. na-post na mga artikulo sa mga blog o pahayagan, o nagbigay ng isang presentasyon sa mga kumperensyang hindi Wikimedia)
 • Pinahusay ang pampublikong pang-unawa sa Wikimedia bilang isang mapagkukunan ng mapagkakatiwalaang impormasyon (hal. nagbigay ng pahayag tungkol sa mga proseso at patakaran ng Wikipedia na tumitiyak sa pagiging maaasahan)
 • Pinahusay na kasarian, wika, o heograpikong pagkakaiba-iba sa labas ng wiki (hal. nag-organisa ng kaganapang naka-target sa pagpapataas ng kamalayan para sa mga grupo o wikang hindi gaanong kinakatawan)
 • Nadagdagan/Pinahusay na mga kasanayan ng mga boluntaryo sa labas ng wiki (hal. nag-organisa ng kaganapan kung saan nakakuha ang mga boluntaryo ng kaalaman sa pagtataguyod ng patakaran o organisasyon ng kaganapan)

Dami

 • Natukoy/Na-address na nilalaman o mga puwang ng kategorya (hal. bilang ng mga bago/pinahusay na artikulo sa mga hindi pa nabuo o nawawalang mga kategorya)
 • Ginawang available ang mga mapagkakatiwalaang source sa mga editor (hal. nakuha at nakabahaging access sa mga dating naka-lock na source)
 • Nadagdagang access sa Wikimedia sa pamamagitan ng paglikha/pagpapabuti ng isang produkto na tumutugon sa pag-access (hal. pinahusay na QR code o Kiwix upang suportahan ang offline na Wikipedia)
 • Mga bagong editor (hal. mga bagong editor dahil sa pag-aayos ng workshop sa pag-edit)
 • Para sa mga kaganapang inayos, bilang ng mga kalahok na dumalo sa isang kaganapan sa Wikimedia na iyong inayos (hal. para sa mga organizer ng mga paligsahan sa larawan, ang bilang ng mga kalahok sa paligsahan)
 • Para sa mga programa ng Wikimedia kung saan ka kasali, ang bilang ng mga kalahok o boluntaryong sinusuportahan (hal. para sa mga ambassador ng campus ng Programa sa Edukasyon ng Wikipedia, ang bilang ng mga estudyanteng sinusuportahan sa isang semestre)

Pagpapayaman

Pamantayan:

 • Ang kakayahang magbahagi ng mga karanasan at impormasyon sa isang mas malawak na komunidad ay nagpapahiwatig na ang aplikante, kung mabibigyan ng iskolarship, ay maibabalik ang mga karanasan o mga aral na natutunan sa Wikimania, sa gayon ay nagpapayaman sa kanilang home wiki community o sariling bansa. Hinihikayat ang mga aplikante na magsulat o magbigay ng mga halimbawa na nagpapakita ng kakayahang ito; ang ilang mga halimbawa ay maaaring mga ulat sa wiki, mga personal na post sa blog, o mga pag-uusap/pagtatanghal na ibinigay tungkol sa kanilang natutunan mula sa isang kaganapan, kumperensya, o talakayan.
 • Bagong User na may mas mababa sa 2 taon ng aktibidad na maaaring magpakita ng pangako sa kilusan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon sa panahong ito. Ito ay maaaring pagbibigay ng access sa mga mapagkukunan para sa mga patuloy na aktibidad, o pagtulong upang suportahan ang paglago ng kanilang komunidad. Hinihikayat ang mga aplikante na magsulat o magbigay ng mga halimbawa na nagpapakita ng kakayahang ito; mga dashboard ng kaganapan na nagpapakita sa kanila bilang isang organizer o kalahok, mga ulat, personal na blog, o komunidad tungkol sa kaganapan.

Pag-uulat at iba pang Obligasyon

Sa mga nakaraang taon, ang mga iskolar ay kinakailangan na magsulat ng isang ulat tungkol sa kaganapan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa kung paano nila ginagamit ang kanilang nakita upang matulungan ang kanilang komunidad. Ang mga ulat na ito ay madalang na sinusundan at ang mga kalahok ay hindi kailanman talagang isasaalang-alang kung ano ang plano nilang gawin pagkatapos. Ang pangangailangan para sa isang ulat tungkol sa pagdalo sa mga iskolar ay papalitan ang pag-uulat ng mga gawaing pagboboluntaryo sa panahon ng Wikimania.

Mga gawaing boluntaryo

 • Room Angels - pagkuha ng mga tala sa mga etherpad at pagbigkas ng tanong mula sa online na madla sa mga nagsasalita sa panahon ng mga Katanungan at mga Sagot
 • Tech support, mag-upload ng mga video sa Commons.
 • Mesa ng pagpaparehistro
 • nasa Expo space na mga talahanayan sa loob ng maikling panahon
 • suportahan ang isang iskursiyon

Mga Tanong sa Aplikasyon

Ang aplikasyon ng scholarship ay mahahati sa mga seksyon;

 1. Ipasa na may pangunahing pagkilala at pagtanggap ng mga kondisyon ng aplikasyon. Pagpipilian upang magbahagi ng data sa iyong lokal na kaakibat na maaaring nag-aalok din ng mga iskolarsip kung hindi ka nagtagumpay.
 2. Mga detalye ng paglalakbay, pangalan, username, tseke ng pasaporte (walang numerong nakolekta), lokasyon, nasyonalidad, at paliparan na pinili. Pinili mong maglakbay sa pamamagitan ng tren o iba pang paraan upang bawasan ang iyong carbon impact.
 3. Demograpikong datos; ay walang anumang epekto sa mga aplikasyon, at i-anonymize bago gamitin para sa pag-uulat ng Wikimania pagkatapos ay sisirain kapag nakumpleto.
 4. Ang mga tanong sa pagtatasa, mga link upang i-verify ang aktibidad at mga nakamit ay mas mahalaga kaysa sa iyong kakayahang magkuwento ng magandang kuwento.

Ang tanong ay ipo-post sa ibaba kapag nabuksan ang mga aplikasyon