2023:Akwankyerɛ/Akwantuo Akwankyerɛ akwammisa krataa

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships/Travel Scholarship application and the translation is 97% complete.
Outdated translations are marked like this.16–19 August 2023, Singapore and Online
Diversity. Collaboration. Future.

Akwantuo sika a wɔde ma no yɛ mmoa a wɔde bɛkɔ Wikimania wɔ Singapore, eyi ka wimhyɛn, dabere, ne dinkyerɛw ho. Wɔbɛma nhomanimfo a wɔde wɔn ani asi so ama nhomanimfo a wofi aman a sika a ɛnkari pɛ wɔ Singapore Dɔla no mu a ɛma ɛyɛ den sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ dwumadi afoforo bi mu a ɔmanfo kar ho ka biara a wɔbɔ fi dabere no mu kɔ beae a wɔbɛyɛ nhyiam no ka ho. Wɔbɛkyekyɛ saa bursaries yi wɔ discretionary system so sɛdeɛ Scholarship kuw no asi gyinaeɛ a egyina nhyehyɛeɛ no gyinaesie so.

Nneɛma a wɔde paw nneɛma

Ɔfa 1

Akwankyerɛ ahorow no bedi nkogu wɔ Ɔfa 1 no mu sɛ biara a edidi so yi di nkogu gyinapɛn ahorow no di dwuma a:

 1. Ɔdebisafoɔ no nyaa sika a wɔde bɛboa no wɔ afe 2019, 2021, anaa 2022 mu nanso wanwie wɔn nhyiamu akyi amanneɛbɔ(s).
 2. Ɔhwehwɛfoɔ no yɛ obi a wanya mmoa a ɛwɔ hɔ seesei anaa atwam a ɔfiri WMF Mmoa nhyehyɛeɛ biara mu na wɔhunu sɛ ɔnni mmara so.
 3. Application no yɛ nsɛm a ɛnyɛ asɛmti anaasɛ ɛyɛ ayayade.
 4. Ɔdebisafoɔ no antumi ammɔ mmɔden a ɛfata sɛ ɔbɛbua nsɛmmisa a ɛwɔ akwammisa kratasin no so.
 5. Ɔdebisafoɔ no antumi ankyerɛ Wikimedia ntoboa anaa dwumadie titire biara a ebia ɛfata sɛ wɔma no sika a wɔde bɛboa no.
 • "Wikimedia mmoa anaa dwumadi ahorow a ɛho hia" ho nhwɛso ne nea edidi so yi:
  • Ɔboafoɔ a ɔyɛ nnam wɔ Wikimedia adwuma bi mu (e.g. Wikipedia, Commons anaa Wikisource), a anyɛ yie koraa no ɔde ntoboa 50 a ɛyɛ nnansa yi ara
  • MediaWiki koodu boafo, gadget anaa adwinnade-dansifo foforo ma Wikimedia nnwuma
  • Wikimedia ahyehyɛdeɛ bi mu kyɛfa (ti, asɛmti ahyehyɛdeɛ anaa dwumadie kuo) .
  • Wikimedia CheckUser, Admin, Bureaucrat, Steward anaa VRTS atuhoamafo (mprempren anaa kan)
  • Wikimedia Fapem a Wɔde Ma
  • Ɔde ne ho hyɛ Wikimedia nhyehyɛe bi mu (e.g. GLAM fekubɔ anaa nhomasua nhyehyɛe) .
  • Ɔde ne ho hyɛɛ Wikimedia nhyehyɛe mu nhyiam ahorow mu (e.g. mfoninitwafo a ɔboa ma Wiki Loves Monuments (WLM), adwumayɛbea a ɔkɔɔ nhyiam ase)
  • Wikimedia nhyiam ahorow ho nhyehyɛefo (e.g. WLM, edit-a-thons) .

WMF adwumayɛfoɔ wɔ hokwan sɛ wɔyi nnipa fi hɔ ɛnam wɔn nneyɛeɛ wɔ/wɔn wiki so. Nhwɛsoɔ bɛyɛ wɔn a wɔwɔ wiase nyinaa ne nhyiamu a wɔbaraeɛ din mu, anaasɛ ɛwɔ anohyetoɔ a ɛfiri UCoC hɔ.

Akwankyerɛ a deɛ ɛdi nkoguo gyinapɛn biara nni hɔ no bɛtwam akɔ Ɔfa 2 mu akɔyɛ nhwehwɛmu foforɔ.

Ɔfa 2

Wɔ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no mu no, wɔbɛsɔ wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no ahwɛ wɔ nneɛma titire mmienu so – relevant experience ne enrichment – a wɔbɛma obiara a ɔrehwehwɛ no nkontabuo wɔ so nsenia a efi zero kosi du ma gyinapɛn biara. Afei wɔde saa nkontabuo yi toto nkyɛmu mu de ma obi a ɔrehwehwɛ adwuma no nkontabuo a ɛtwa toɔ wɔ Ɔfa 2 mu. Wɔapaw saa gyinapɛn yi a botaeɛ ne sɛ wɔbɛtwe adwene asi akwammisafoɔ a wɔwɔ osuahu a ɛfa Wikimedia ho a ɛyɛ den na wɔada tumi pɔtee bi adi sɛ wɔde wɔn suahunu/adesua bedi dwuma de ama wɔn fie mpɔtam hɔfoɔ anya ahonyadeɛ.

Osuahu a ɛfa ho

Dwumadie a ɛwɔ Wikimedia nnwuma anaa ahyehyɛdeɛ mu (ti ahodoɔ, asɛmti ahyehyɛdeɛ, ne dwumadie akuo) kyerɛ sɛ obi a ɔrehwehwɛ adwuma no de mfasoɔ bɛka Wikimania ho denam suahunu ne nimdeɛ a wɔanya afiri ntoboa mu. Wɔhyɛ wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no nkuran sɛ wɔmfa kasa biara nkyerɛw wɔn osuahu ahorow a ɛwɔ intanɛt so ne nea ɛwɔ intanɛt so nyinaa ho asɛm wɔ wɔn akwammisa nkrataa no mu. Wɔde nea edi kan no begyina link ahorow so, sen sɛ wɔbɛkyerɛw asɛm pa

Wɔbɛsɔ obi a ɔrehwehwɛ adwuma no dwumadi ahorow ahwɛ wɔ nsusuwii ahorow a edidi so yi so:

 1. Nkɔmmɔbɔ – Nkɔmmɔbɔ dodow a wɔne ankorankoro anaa ahyehyɛde afoforo yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ dwumadi ahorow
 2. Nkɛntɛnso – Nea efi intanɛt so anaa nea ɛnyɛ intanɛt so ba esiane Wikimedia dwumadi ahorow nti, a wɔakyerɛkyerɛ mu wɔ dodow anaa su mu
 3. Mpɔtam akannifo – Dwuma (dwumadi) a wodi ne dwumadi ahorow a ɛkɔ akyiri wɔ Wikimedia kuw no mu, s.e. asɔremma a wɔsom wɔ boayikuw anaa adwuma no akannifo mu

Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛboa wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no, wɔde "Nkɛntɛnso" ho nhwɛso ahorow a edidi so yi ama. Nanso, ɛsɛ sɛ wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no te ahofadi nka sɛ wɔde nhwɛso ahorow bɛma a ɛboro nea wɔde aka ho wɔ ase ha no so:

Nkɛntɛnso a Ɛwɔ Intanɛt So

Offline Nkɛntɛnso

Nneɛma a ɛfa su ho

 • Nhumu a ɛkɔ soro wɔ hia a nneɛma a wotumi de ho to so ho hia ho
 • Wɔn a wɔde mmoa ma wɔ wiki so no ahokokwaw a ɛkɔ soro/Ntu mpɔn (e.g. editing workshops a wɔahyehyɛ)
 • Ɛmaa ɛyɛɛ mmerɛw maa akenkanfo ne samufo foforo/wɔn a wɔn ho akokwaw sɛ wɔde wɔn ho bɛhyɛ mu (e.g. wɔabɔ anaa wɔde wɔn ho ahyɛ on-wiki afotu mmeae mu)
 • Wɔatu mpɔn wɔ tumi a editors betumi ayɛ adwuma yiye wɔ wiki so (e.g. wɔatu mpɔn anaa wɔayɛ MediaWiki nneɛma foforo)
 • Wikimedia nnwuma no ho nimdeɛ a ɛkɔ soro denam akwan a ɛnyɛ Wiki so (e.g. wɔde nsɛm a wɔde too blog anaa atesɛm nkrataa mu, anaasɛ wɔde asɛm bi mae wɔ nhyiam ahorow a ɛnyɛ Wikimedia de mu)
 • Ɔmaa ɔmanfoɔ adwene a wɔwɔ wɔ Wikimedia ho sɛ ɛyɛ nsɛm a wotumi de ho to so fibea (e.g. ɔmaa ɔkasa bi faa Wikipedia akwan ne nhyehyɛeɛ a ɛma wotumi de ho to so)
 • Bɔbeasu, kasa, anaa asasesin ahorow a ɛkɔ anim wɔ wiki akyi (e.g. wɔyɛɛ dwumadi bi a wɔde asi wɔn ani so sɛ wɔbɛma nkurɔfo ate ase ama akuw anaa kasa ahorow a wonni ananmusifo)
 • Increased/Improved skills of off-wiki volunteers (e.g. organized an event where volunteers gained knowledge on policy advocacy or event organization)

Dodow mu nsɛm

 • Nsɛm a wɔahu/Wɔadi ho dwuma anaa ɔfa mu nsonsonoe (e.g. nsɛm foforo/wɔatu mpɔn dodow a ɛwɔ akuw a ennyaa nkɔso anaasɛ enni hɔ mu)
 • Wɔmaa fibea ahorow a wotumi de ho to so nyaa kwan maa samufo (e.g. wɔanya na wɔakyɛ kwan akɔ fibea ahorow a wɔadi kan atoto mu)
 • Wikimedia a wɔama akɔ soro denam ade a wɔyɛ/ayɛ no yiye a ɛfa kwan a wɔfa so kɔ hɔ ho (e.g. QR code a wɔatu mpɔn anaa Kiwix a ɛbɛboa Wikipedia a ɛnyɛ intanɛt so)
 • Nkyerɛwfo foforo (e.g. nsɛm asekyerɛfo foforo esiane nhyehyɛe a wɔayɛ ama nsɛm ho amanneɛbɔ adwumayɛbea nti) .
 • Wɔ nhyiamu a wɔahyehyɛ ho no, nnipa dodoɔ a wɔkɔɔ Wikimedia dwumadiɛ bi a woyɛɛ ho nhyehyɛeɛ (e.g. wɔn a wɔyɛɛ mfonini akansi ho nhyehyɛeɛ, akansifoɔ dodoɔ)
 • Wɔ Wikimedia nhyehyɛe ahorow a wode wo ho hyɛ mu no, wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ mu anaa atuhoamafo dodow a wɔboa (e.g. wɔ Wikipedia Nhomasua Dwumadi no sukuupɔn ananmusifo fam no, asuafo dodow a wɔboa wɔ ɔsram biako mu)

Nneɛma a wɔde ma

Susudua:

 • Tumi a wotumi de osuahu ne nsɛm kyɛ ɔmanfoɔ a wɔdɔɔso no kyerɛ sɛ, sɛ wɔma obi a ɔrehwehwɛ sika a, ɔbɛtumi de saa suahunu anaa asuadeɛ a wɔasua wɔ Wikimania no asan aba fie, na ɛnam so ama wɔn kurom wiki mpɔtam anaa wɔn kurom anya ahonyadeɛ. Wɔhyɛ wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no nkuran sɛ wɔnkyerɛw anaa wɔmfa nhwɛso ahorow a ɛkyerɛ saa tumi yi mma; nhwɛsoɔ kakraa bi betumi ayɛ amanneɛbɔ a ɛwɔ wiki so, ankorankoro blog so nsɛm, anaa ɔkasa/nsɛm a wɔka fa nea wosua fii adeyɛ, nhyiam, anaa nkɔmmɔbɔ bi mu ho.
 • Ɔdefoɔ Foforo a ɔwɔ dwumadie a ɛnnu mfeɛ 2 a ɔbɛtumi ada ahofama adi ama kankabi no denam wɔn nneyɛeɛ so wɔ saa berɛ yi mu. Eyi betumi ayɛ sɛ wɔbɛma wɔanya nneɛma a wɔde bɛyɛ dwumadi ahorow a ɛkɔ so, anaasɛ wɔbɛboa ma wɔaboa wɔn mpɔtam hɔ nkɔso. Wɔhyɛ wɔn a wɔrehwehwɛ adwuma no nkuran sɛ wɔnkyerɛw anaa wɔmfa nhwɛso ahorow a ɛkyerɛ saa tumi yi mma; event dashboards a ɛkyerɛ wɔn sɛ nhyehyɛefoɔ anaa ɔde ne ho hyɛ mu, amanneɛbɔ, ankorankoro blogs, anaa mpɔtam hɔfoɔ fa adeyɛ no ho.

Amanneɛbɔ ne Asɛdeɛ foforɔ

Wɔ mfe a atwam no mu no, na wɔhwehwɛ sɛ nhomanimfo kyerɛw amanneɛbɔ bi fa adeyɛ no ho, a nsɛm a ɛfa sɛnea wɔde nea wɔahu no boa wɔn mpɔtam hɔfo ka ho. Wɔntaa nni amanneɛbɔ ahorow yi akyi na wɔmfa nea wɔayɛ nhyehyɛe sɛ wɔbɛyɛ wɔ ɛno akyi no ho akontaa ankasa da. Hia a ɛho hia sɛ wɔde amanneɛbɔ bi fa nhomanimfo a wɔba ho no bɛyɛ sɛ wɔde atuhoama nnwuma besi amanneɛbɔ ananmu wɔ Wikimania bere mu.

Atuhoama nnwuma

 • Room Angels - a wɔkyerɛw nsɛm wɔ etherpads so na wɔde nne ma asɛmmisa fi intanɛt so atiefo hɔ kɔ akasafo no nkyɛn wɔ Q&A's bere mu
 • Tech mmoa, fa video ahorow gu Commons.
 • Wɔkyerɛw wɔn din wɔ pon so
 • Expo space pon so bere tiaa bi
 • boa akwantu bi akyi

Application Nsɛmmisa

The scholarship application will be divided into sections;

 1. Fa mfitiaseɛ gye tom ne gye a wɔgye akwammisa tebea tom kɔ anim. Option sɛ wobɛkyɛ data ne wo mpɔtam hɔ affiliate a ebia ɛno nso de scholarships rema sɛ woantumi a.
 2. Akwantuo ho nsɛm, din, din a ɔde di dwuma, akwantu tumi krataa a wɔde hwɛ (wɔannye nɔma biara), beae, ɔman a wofi mu, ne wimhyɛn gyinabea a wopɛ. Wopaw sɛ wobɛfa keteke anaa akwan foforo so atu kwan na ama mframa bɔne a ɛwɔ wo mu no so atew.
 3. Nnipa dodow ho nsɛm; doesnt have any impact on applications, na wɔbɛbɔ no din ansa na wɔde adi dwuma ama Wikimania amanneɛbɔ afei wɔbɛsɛe no bere a wɔawie no.
 4. Nhwehwɛmu nsɛmmisa, nkitahodi ahorow a wɔde hwɛ sɛ dwumadi ne nea woatumi ayɛ no ho hia sen wo tumi a wode bɛka asɛm pa.

Wɔde asɛmmisa no bɛto ase hɔ bere a wɔabue application ahorow no'