2023:လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.


16–19 August 2023, Singapore and Online
Diversity. Collaboration. Future.မုက်လိက်သၟဝ်ဝွံ စၞောန်ထ္ၜးတြးပံက်လဝ် လၟေၚ်ကမၠောန်သွက် လာဘ်ကတ်လ္ၚတ် ဌာန်သ္ဇိုၚ် ဝဳကဳမဳဒဳယာ (WMF)ရ။ နူချာပ်ပတာတၞဟ်ခြာတအ် သီု ဂကောံဂလိုၚ်တအ်လေဝ် ကဵုဒၟံၚ်လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်ကီုဏီရ။

Wikimania 2023 will be reimagining the way in which many activities will be made available, the scholarship process is part of that reimagination. For 2023 the Core Organising team will be offering different types of scholarships:

 1. ပွမအာတရဴ သေၚ်္ကာပဝ်: လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်ဗွဲမဍိုက်ပေၚ် ကေုာံ မွဲသ္ကုတ်မွဲသ္ကဴ. အတိုၚ်မက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ် နူကိုပ်ကၠာ ၂၀၂၀ မ္ဂး အရာဗၞတ်ပိုၚ်ခြာ ကေုာံ အကာဲအရာလ္ၚဵုနွံတဴရ။
  1. လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်ဗွဲမဍိုက်ပေၚ် ဖန်ဇန်ကဵုပရေၚ်အာတရဴ, ဌာန်ဇူဒီု, ကေုာံ စရိတ်ပတိုန်စရၚ်တအ်.
  2. လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴ ဖန်ဇန်ကဵုဒၞဲါဇူဒီု ကေုာံ စရိတ်ပတိုန်စရၚ်တအ်ရ။
 2. Satellite Events: Affiliates or project groups apply through the WMF grant process for funding, COT can support technical needs for live links to Wikimania.

All full and partial scholars will have the option to do volunteer tasks during Wikimania, as volunteers scholars will also be covered by WMF Travel Insurance policy. The volunteers could include 2 hours on an Expo table, room angel (etherpad notes, share online questions to speakers), or uploading session videos to Commons. Volunteering for 2 or more hours will also be considered as sufficient to not require a written report, and will be subject to verification by the Scholarship team during Wikimania.

စၟတ်တ္ၚဲ ကိစ္စဇၞော်ဂမၠိုၚ်

လၟေၚ်အခိၚ်အစဳဳအဇန် လာဘ်သကဝ်လာယှေတ် WMF ဟီုဂှ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံကီုရ။

ပွမအာတ်မိက် လာဘ်ကတ်လ္ၚတ် မအာတရဴ

 •  Done တ္ၚဲစဒုၚ်တဲ: တ္ၚဲဗြဴဗတိ, ၁၂ ဇန်ဝါရဳ ၂၀၂၃.
 •  Done စၟတ်တ္ၚဲ ကၟာတ်စရၚ် သွက်အာတ်မိက် လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်: တ္ၚဲအဒိုတ်, ၅ ဖဝ်ဖဝါရဳ ၂၀၂၃ .
 •  Done ပွမစၟဳစၟတ်ကဆံၚ်ပထမ မဆက်စပ်ကဵု မအာတ်လဝ် လာဘ်ကတ်လ္ၚတ် နူ WMF။ လဒေါဝ်ဂိတု ဖဝ်ဖဝါရဳ (ကလိဂွံ ဟွံကလိဂွံဂှ် လလောၚ်တြးတဴဟွံသေၚ်)
 • ကဆံၚ်ဒုတိယ နူကမ္မတဳလာဘ်ကတ်လ္ၚတ် ပွမစၟဳစၟတ်ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်။ ဂိတုမာတ်
 •  Done Offers are being sent on a rolling basis to successful applicants: April 21 – May
 • သ္ဂုတ်သွာတ်လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် ပွမကဵုပရိုၚ် ကုညးမအာတ်မိက်လဝ်။ ဂိတုမေ
 • လလောၚ်တြး စရၚ်ညးမကလိဂွံလာဘ်ကတ်လ္ၚတ်ဂမၠိုၚ် လ္တူ ဝဳကဳ ဝဳကဳမဳနဳယာ။ ဂိတုမေ

တၚ်ဂၞၚ်မသောဲဗၠေဲ သွက်တၚ်နွံပၟိက်၊ ကေုာံ ပွမစၟဳစၟတ်တအ် ၂၀၂၃:လာဘ်ကတ်လ္ၚတ်ဂမၠိုၚ်၊ ပွမအာတ်လာဘ်အာတရဴဂှ် ရံၚ်ကေတ်ညိ။

Satellite Events

Satellite events can be scheduled and funded as part of the affiliate General Support Fund (GSF).

Wikimedia Affiliates may use funds already obtained through the Wikimedia Foundation General Support Fund to run a satellite event, even if a satellite event was not initially included in their GSF proposal. General Support Fund grantees have the ability to move funds around their budget as needed, and, per the General Support Fund agreement, the Foundation only requests that Program Officers be informed if that variance is more than 20% from the original proposal. We encourage all affiliates interested in hosting a satellite event to list their event details on the satellite event subpage, so that affiliates may coordinate between themselves, encouraging collaboration and connection amongst Wikimedians and to better promote their events.

 • List of events should be completed by 5 July.
 • Affiliates wanting to livestream into Wikimania should get in touch with the programming subcommittee of the Core Organizing Team at wikimania(_AT_)wikimedia.org as soon as they have the details of their event.
 • The Core Organizing Team will provide technical support for groups wanting to livestream into Wikimania.

Please use the talk page for discussing ideas.

Questions?

For more information about the Wikimedia Foundation Scholarships Program, please visit the frequently asked questions (FAQ) page.

If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships@wikimedia.org or leave a message at: 2023 talk:Scholarships.