Jump to content

ທຶນການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ:2023

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Scholarships and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.
ໜ້າຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການເພື່ອເພື່ອຮັບທຶນຈາກ ມູນນິທິວິກິມີເດຍ ນອກຈາກທູນນິທິສິກິມີເດຍແລ້ວ ວິກິມີເດຍ chapters ໃນປະເທດຕ່າງໆ ຫຼື ອົງກອນອື່ນໆ ກໍມີການທຶນສະໜັບສະໜູນເຂົ້າຮ່ວມງານວິກິມີເດຍເຊັ່ນກັນ

ວິກິເມເນຍ 2023 ຈະຖືກຄິດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດກິດຈະກໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂະບວນການມອບທຶນການສຶກສາແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈິນຕະນາການຄືນໃໝ່ ສໍາລັບ ປີ 2023 ທີມຈັດງານຫຼັກຈະມອບທຶນການເດີນທາງປະເພດຕ່າງໆ

 1. ການເດີນທາງໄປສິງກະໂປ ທັງທຶນເຕັມຈຳນວນ ແລະ ທຶນບາງສ່ວນ ດັ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນປີ 2020 ຈະມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂບາງປະການ
  1. ທຶນການຮ່ວມກິດຈະກຳຈຳນວນຈະມອບການເດີນທາງ ທີ່ພັກ ແລະ ການລົງທະບຽນ
  2. ທຶນການເດີນທາງບາງສ່ວນຈະຈັດຫາທີ່ພັກ ແລະ ການລົງທະບຽນ
 2. ກິດຈະກຳຜ່ານດາວທຽມ: ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຫຼື ກຸ່ມໂຄງການສະໝັກຜ່ານຂະບວນການໃຫ້ທຶນ WMF ສຳລັບເງິນທຶນ COT ສາມາດຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງເຕັກນິກສຳລບລິ້ງສົ່ງໄປໃນວິກີເມເນຍ

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດ ແລະ ບາງສ່ວນຈະມີຕົວເລືອກໃນເຮັດວຽກອາສາສະໝັກໃນຊ່ວງ ວິກິເມເນຍ ເນື່ອງຈາກອາສາສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍປະກັນການເດີນທາງຂອງ WMF ອາສາສະໝັກອາດໃຊ້ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງໃນໂຕະງານ Expo table ຫ້ອງນາງຟ້າ (ໂນ້ດອີເທີແພັດແບ່ງປັນຄຳຖາມອອນລາຍກັບອາຈານ) ຫຼື ການອັບໂຫຼດວິດີໂອເຊສຊັນໄປໃນຄອມມອນສ໌ ການອາສາສະໝັດເປັນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປເຊິ່ງຖືວ່າພຽງພໍທີ່ຈະບໍ່ຕ້ອງມີລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍທີມທຶນການເດີນທາງລະຫວ່າງ ວີກິເມເນຍ

ວັນທີສໍາຄັນ

ໄລຍະເວລາສຳລັບໂຄງການທຶນການສຶກສາ WMF ມີດັ່ງນີ້:

ໃບສະໝັກທຶນການເດີນທາງ

 •  Done ເປີດ: ວັນພະຫັດ ທີ 12 ມັງກອນ 2023.
 •  Done ໝົດເຂດຮັບສະໝັກ: ວັນອາທິດ ທິ 5 ກຸມພາ 2023 ເວລາ .
 •  Done ໄລຍະທີ 1 ການປະເມີນການມີສິດໄດ້ຮັບໂດຍ WMF Trust & Safety : ກາງເດືອນກຸມພາ (ບໍ່ມີແຈ້ງການກ່ຽວກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ).
 • ໄລຍະທີ 2 ການປະເມີນຜົນແບບເລິກເຊິ່ງໂດຍຄະນະກໍາມະການທຶນການສຶກສາ: ມີນາ
 •  Done Offers are being sent on a rolling basis to successful applicants: April 21 – May
 • ຜູ້ສະໝັກໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ: ພຶດສະພາ
 • ລາຍຊື່ຜູ້ຮັບທັງໝົດທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ ວິກິເມເນຍ ວິກິ: ພຶດສະພາ

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດການສະໝັກ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສະໝັກ ເບິ່ງທີ່: 2023:Scholarships/Travel Scholarship application

ກິດຈະກຳຜ່ານດາວທຽມ

ກິດຈະກຳດາວທຽມມີກຳນົດ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳຕາມປົກກະຕິຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃນເຄືອ/ໂຄງການຜ່ານຂະບວນການ WMF Grants ຂອງລິ້ງສົດໂດຍກົງໄປຍັງ ວິກິເມເນຍ

Wikimedia Affiliates may use funds already obtained through the Wikimedia Foundation General Support Fund to run a satellite event, even if a satellite event was not initially included in their GSF proposal. General Support Fund grantees have the ability to move funds around their budget as needed, and, per the General Support Fund agreement, the Foundation only requests that Program Officers be informed if that variance is more than 20% from the original proposal. We encourage all affiliates interested in hosting a satellite event to list their event details on the satellite event subpage, so that affiliates may coordinate between themselves, encouraging collaboration and connection amongst Wikimedians and to better promote their events.

 • ລາຍການສຸດທ້າຍຂອງກິດຈະກຳຈະປະກາດໃນເດືອນມິຖຸນາ
 • Affiliates wanting to livestream into Wikimania should get in touch with the programming subcommittee of the Core Organizing Team at wikimania(_AT_)wikimedia.org as soon as they have the details of their event.
 • COT ຈະສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມຕໍ່ເຫດການໄປຍັງສິງກະໂປ

Please use the talk page for discussing ideas.

ຄຳຖາມ?

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການທຶນການສຶກສາມູນນິທິວິກີມີເດຍ ກະລຸນາໄປທີ່ໜ້າ ຄຳຖາມທີ່ພົບຫຼາຍ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: wikimania-scholarships@wikimedia.org ຫຼື ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ທີ່: 2023 talk:Scholarships