೨೦೨೩:ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

From Wikimania
This page is a translated version of the page 2023:Program and the translation is 0% complete.
Outdated translations are marked like this.


ಈ ಪುಟವು ವಿಕಿಮೇನಿಯಾ ೨೦೨೩ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಯಾನುಸಾರ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Program schedule

ಒಂದು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ Eventyay ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಷಣಕಾರರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ Pretalxರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಕಿ ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Program content

This section contain all program activities and sessions given permission to be recorded. For the non-recorded sessions, you may download their presentations at the presentations commons category. For submission details, go to the submissions category. For the images, go to photographs Commons category.

Main events

Basic workshops

Entertainment

Community initiatives

Education

Equity and Community health

The 1st WikiWomen Summit at Wikimania

East, South East Asia and the Pacific (ESEAP) Regional Collaboration

Galleries, Libraries, Archives, Museums (GLAM), Heritage and Culture

Governance

Learning clinic (Soft skills)

Legal and advocacy